Mario Jacobs geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf waterschap Aa en Maas

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Vrijdag 23 april is Mario Jacobs geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas door commissaris van de Koning Ina Adema. Hij is benoemd voor een periode van zes jaar en neemt de voorzittershamer over van Lambert Verheijen die met pensioen is gegaan. 

De nieuwe dijkgraaf weet dat er grote watervraagstukken liggen en ziet daar zeker ook mooie kansen om samen te werken. “We staan voor grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en energiedoelen. Deze kunnen we alleen het hoofd bieden als iedereen de mouwen opstroopt. Het waterschap, boeren, burgers, natuurorganisaties, we moeten allemaal aan de slag. Samen bereiken we meer.”

Water is leidend
Ruimte is schaars en woningbouwplannen, toekomstbestendig waterbeheer en energiedoelen zitten elkaar nogal eens in de weg. Na jaren van extreme droogte en korte maar heftige regenval is de rol van water bij deze opgaven steeds prominenter. “Water moet nu leidend zijn”, vindt Mario Jacobs. “En laten we dat niet alleen als probleem zien maar ook als een kans om samen doelen te bereiken. Een mooi voorbeeld vind ik het project Meanderende Maas. Daar werkt het waterschap samen met een groot aantal organisaties, omwonenden en ondernemers aan de toekomst. De dijken krijgen meer ruimte en worden versterkt en het hele gebied wordt daar mooier en economisch sterker van.”

Bestuurlijke ervaring
Mario Jacobs heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was sinds 2014 wethouder in Tilburg met in zijn portefeuille thema’s als openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken en de Omgevingswet. Daarvoor werkte hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond. Ook was hij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en als programmamanager Economie & Innovatie bij Platform31.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties