landerdvoorelkaar

Mantelzorgers in Landerd en Grave zijn 30 tot 40 miljoen euro waard

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/GRAVE - MantelzorgNL heeft laten berekenen wat de waarde van mantelzorg per gemeente is. Uit het onderzoek dat door Ecorys is uitgevoerd blijkt die waarde per gemeente in de miljoenen te lopen. Ook is berekend wat het kost als mantelzorgers hun werk neerleggen. In de Landerd zou dat de gemeente jaarlijks 30 tot 42 miljoen euro kosten. In de gemeente Grave komt dit uit op een bedrag tussen de 24 en 33 miljoen euro.

In maart van dit jaar becijferde Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.

Naast de waarde is ook in kaart gebracht hoeveel mantelzorgers per gemeente actief zijn, hoeveel uren deze mantelzorgers besteden aan mantelzorg, wat de waarde is van deze tijdsinzet én welk budget naar schatting beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen.

De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op www.mantelzorg.nl/waardevanmantelzorg

Gemeente Landerd
Door deze cijfers per gemeente in kaart te brengen, wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers vertegenwoordigen en het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd. Zo zijn er in de gemeente Landerd 4.700 mantelzorgers actief die in totaal 1,5 miljoen uur aan mantelzorg besteden. De waarde van hun inzet ligt tussen de 14 en 22 miljoen euro per jaar. Als zij door professionals vervangen moeten worden kost dat tussen 30 en 42 miljoen euro per jaar. Terwijl de gemeente Landerd vanuit het Rijk circa 100.000 euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

 

Gemeente Grave
In de gemeente Grave zijn 3.800 mantelzorgers actief die in totaal 1,2 miljoen uur aan mantelzorg besteden. De waarde van hun inzet ligt tussen de 14 en 22 miljoen euro per jaar. Als zij door professionals vervangen moeten worden kost dat tussen 24 en 33 miljoen euro per jaar. Terwijl de gemeente Grave vanuit het Rijk circa 100.000 euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd.

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL: "Door bezuinigingen verschuift geld dat is bedoeld voor bijvoorbeeld het waarderen van mantelzorgers naar andere kostenposten binnen de gemeente. Dat betekent dat gemeenten niet uitgeven wat zij ontvangen voor mantelzorg. Helaas is het exacte bedrag dat wordt uitgegeven niet goed te herleiden, wat sturing en controle extra moeilijk maakt. Vaak wordt mij gevraagd of er vanuit het Rijk budget bij moet voor mantelzorgondersteuning, maar zolang de budgetten die hier wél voor bedoeld zijn, niet worden ingezet, voeren we een onmogelijke discussie."

'Voorkom bezuinigingen'
Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door MantelzorgNL opgeroepen om verdere bezuinigingen te voorkomen of terug te draaien. "Met deze cijfers hopen we dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden."

|Doorsturen