Ingezonden

INGEZONDEN: Ons plan voor een duurzame samenleving

Door Jakob van Geest van D66 Land van Cuijk

Juist in de gemeente Land van Cuijk zullen we geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. Extreme neerslag zal leiden tot meer overstromingen. Door een toename van hittegolven en droogtes zal de landbouw grote schade leiden. Daarnaast zullen we te maken krijgen met een toename van het aantal bosbranden, de verspreiding van overdraagbare ziekten door insecten, het uitsterven van diersoorten en het verlies van biodiversiteit. De gemeentelijke herindeling vormt daarom een keerpunt.

Het oprichten van een nieuw energiebedrijf in eigendom van de gemeente is geen manier om de milieucrisis aan te pakken. Doorgaan op de oude voet zoals de vrijheidlievende neoliberalen pretenderen is niet alleen moreel onverdedigbaar, maar ook economisch onverstandig. Om het klimaatprobleem integraal aan te pakken moeten we gemeentelijk kijken wat nodig is en per kern bezien wat passend is. Voor daden is immers geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. D66 wil dat inwoners mee kunnen praten, beslissen en profiteren. Daar hebben we nog een lange weg in te gaan.

Klimaatverandering en de disbalans van ecosystemen zijn enorme problemen, die ook de kans bieden om een andere toekomst te creëren, waarin we schone lucht, schoon water en schone energie tot onze beschikking hebben.
We hebben een nieuwe gemeente nodig met de visie en de wil om die kans aan te grijpen. D66 heeft een doordacht en realistisch plan voor die nieuwe groene toekomst.

Het is onze plicht naar toekomstige generaties om onze leefomgeving te verbeteren. D66 vindt dat de gemeente Land van Cuijk een fijne plek moet zijn om in te leven. Niets doen is dan geen optie!
Daarom vraag ik uw vertrouwen.

Jakob van Geest
D66 Land van Cuijk

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties