Informatiebijeenkomsten in Reek en Grave over dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren. Het waterschap houdt een aantal informatiebijeenkomsten over het project Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein.

Voor het deelgebied Neerloon-Overlangel-Reek zijn er maandag 28 september om 16, 18.30 en 20 uur informatiebijeenkomsten in Het Wapen van Reek. Voor het deelgebied Grave zijn er woensdag 30 september om 16, 18.30 en 20.00 uur informatiebijeenkomsten in Catharinahof.

Het project staat nog helemaal aan het begin. Pas in 2025 wordt waarschijnlijk met de uitvoering gestart. "Een dijkverbetering staat nooit op zichzelf", stelt het waterschap. "We weten dat er rondom de dijk veel gebeurt: gemeenten en provincies maken plannen en werken aan woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling en verkeersveiligheid. Maar ook bewoners, natuurorganisaties, belangenverenigingen, dorpsraden etcetera hebben ambities en wensen voor de dijk en haar omgeving. Uiteindelijk werken we verschillende oplossingen uit tot integrale alternatieven en wordt eind 2022 door het bestuur een voorkeursalternatief vastgesteld."

Aanmelden bijeenkomst
Vanwege de richtlijnen van het RIVM rondom het Covid-19 virus hanteert het waterschap een maximum aantal deelnemers aan de bijeenkomsten en wordt gewerkt met tijdslots. Wie graag aanwezig is bij een van de bijeenkomsten moet zich daarom opgeven via www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein. Per adres kunnen per bijeenkomst maximaal twee personen aangemeld worden. Ook voor meer informatie, een film en opgeven voor de nieuwsbrief kunnen belangstellenden op deze website terecht.

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties