Campagne #hohohoogwater laat zien dat werken aan veiligheid nooit ophoudt

Hoog water in Maas 25 jaar geleden

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Eind januari is het 25 jaar geleden dat ook het water van de Maas hoog tegen de dijken stond in het gebied van waterschap Aa en Maas. Van Boxmeer tot Waalwijk en bij Keent dreigde de evacuatie van dijkbewoners. Het beeld van de A2 bij ’s-Hertogenbosch die onder water stond was landelijk nieuws. Het hoogwater van 1995 is sindsdien een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Met het initiatief #hohohoogwater blikt waterschap Aa en Maas samen met nog zes waterschappen en Rijkswaterstaat terug op de dreiging van toen, de veranderingen die volgden en onze waterveiligheid in de toekomst. Zo moeten onze dijken bijvoorbeeld klaar zijn voor de toekomst omdat het klimaat verandert.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.
In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Sindsdien is niet stil gezeten en is de visie op waterbeheer in Nederland veranderd. In plaats van alleen maar snel afvoeren en vertrouwen op techniek, creëerden we meer ruimte voor water door beekherstel, hermeandering en aanleg van waterbergingsgebieden. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in de omgeving, met nieuwe technieken en in gesprek met bewoners. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden en de veiligheidsregio’s ontstonden.

Veiligheid in toekomst
Maar het werk is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen de waterschappen dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. Dit gaat in goed overleg met iedereen die daarbij betrokken is. Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas: “Door de klimaatveranderingen ontstaan vaker extreme weersomstandigheden waarbij wateroverlast kan ontstaan. Natuurlijk zet waterschap Aa en Maas alles op alles om de kans op ernstige wateroverlast en gevaarlijke dijkdoorbraken in ons werkgebied te minimaliseren. De kans dat dit gebeurt is heel klein. Tegelijkertijd zeggen we, het kán wel gebeuren en de gevolgen zijn dan heel erg groot. De komende jaren blijven we daarom werken aan maatregelen om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken en bekijken we samen met het rijk en andere partners wat we moeten doen om de waterveiligheid van Nederland op orde te houden.”

#mijndijk op 31 januari
Tussen 25 januari en 4 februari vertellen de deelnemende waterschappen met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een startjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn te creëren over waterveiligheid. Alle inwoners van Nederland worden vrijdag 31 januari opgeroepen om met selfie en de hashtag #mijndijk de dijk te laten zien die hen beschermt. Op www.aaenmaas.nl en op de social-mediakanalen zie je welke activiteiten er allemaal zijn in het gebied.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties