Grave

Weer extra vergadering Graafse gemeenteraad

Zienswijze herindelingsontwerp aangenomen

Door Freddy Klooté

GRAVE - “Het lijkt wel alsof er raadsleden zijn die denken 'Een week geen vergadering, een week niet geleefd', merkte Marion Wierda (D66) op. “We gaan niet praten over de inwonersraadpleging of over de bestuursvorm”, waarschuwde burgemeester Lex Roolvink (foto). En waar ging het dit keer dan over? Uit de motie van coalitie LPG, VVD en Keerpunt 2010: “Het besluit van de gemeenten Cuijk en Mill/St. Hubert om te fuseren met de gemeenten Boxmeer, en Sint Anthonis heeft verregaande consequenties voor de Gemeenschappelijke Regeling CGM, en dus ook voor onze gemeente Grave. Het gevolg van deze beslissing van twee van de drie samenwerkende partijen om met elkaar en andere partijen een fusie aan te gaan, betekent dat de werkorganisatie opgeheven zal worden”.

De voorgestelde zienswijze van de Graafse raad wil bepleiten dat de bestuursorganen van de gemeenten Cuijk en Mill/St. Hubert uitspreken, dat zij aan het verzoek tot het bereiken van een ontvlechtingsakkoord willen meewerken, vóórdat zij een besluit nemen over het vaststellen van het herindelingsadvies op 24 juni aanstaande.

Discussies
Marion Hulsebosch (VPGrave): “Er zijn al blokkades opgeworpen vóór het debat. Er is één standpunt van de coalitie en dat is dat Grave zelfstandig blijft. Deze coalitie heeft iedere kans benut om te traineren. Op basis van de macht der getallen. En nu zijn ze in de slachtofferrol gekropen en hebben de ellende in de schoenen van de andere vier gemeenten geschoven”. Marion Wierda: “Dit is een zinloze exercitie. Het college heeft haar zienswijze al ingediend. Er is verdeeldheid in de raad, dus je kunt geen eensluidende zienswijze indienen”. Astrid Bannink (LPG) vergeleek het met een scheiding: “We moeten aangeven hoe we uit elkaar gaan. We hadden ook als partij zelf een zienswijze kunnen indienen. We kiezen voor de hele raad. We hebben een samenwerking met twee andere gemeenten. Die twee stappen eruit. Dan moeten we de belangen van Grave behartigen”.

Voorzitter Roolvink: “Door het besluit van Cuijk en Mill/St. Hubert wordt CGM geliquideerd. Eind derde kwartaal 2020 wordt de beslissing door het bestuur van de gezamenlijke regeling en de drie colleges opgestuurd”.
Ben Litjens (Keerpunt 2010): “Het is zover. Het punt is genaderd dat onze twee partnergemeenten zichzelf opheffen. Hun trouwe partner Grave werd geen blik meer waardig gekeurd. In 2013 is besloten om intensief met elkaar samen te werken. Als je dan na zes jaar vindt dat het beter is om samen te gaan met Boxmeer en Sint Anthonis, dan zorg je dat je eerst goede afspraken maakt met je achtergelaten partner Grave. Dit is niet geschied. Ik vind dat eerst met Grave een liquidatie-overeenkomst had moeten worden gesloten, alvorens naar het eind van de fusievoorbereiding te hollen per 1 januari 2022”.

Alex van Megen was bang voor het effect van deze brief: “Deze bombrief levert ons narigheid op. Je moet niet rammelen aan de deur van de buren”.
Rob Bannink (VVD) was niet zo bang: “Dit is een zakelijke brief. Namens de gemeenteraad. Of er wel of geen respect is, daar kunnen we de hele avond over praten. Wij houden deze zienswijze intact”.
Astrid Bannink: “U snapt het niet meneer Van Megen. We schofferen de andere gemeenten niet. Als we niets laten horen, krijgen we later van een rechter te horen, waarom we niets gedaan hebben”. Edwin van Kraaij (LPG): “Er is geen sprake van een complottheorie of wantrouwen. Ook niet van een slachtofferrol of van disrespect voor onze buurgemeenten. Er wordt veel te veel van gemaakt”.

Stemming
Tijd om te stemmen dus. Jacques van Geest (VPGrave) en Hennie Bongers(LLVC) waren afwezig. De laatste wegens trieste familieomstandigheden, waarvoor uw verslaggever hem en zijn naasten condoleert en veel sterkte toewenst.
LPG, Keerpunt 2010 en VVD stemden vóór het indienen van een zienswijze. CDA, VPGrave en D66 stemden tegen. Met 8-5 stemde de meerderheid vóór en wordt de zienswijze verzonden.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties