Grave

Wijkraad Grave west zoekt plek in de wijk

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Een initiatiefgroep in de wijken Rode Dorp en De Zittert in Grave wil met de wijkraad een doorstart maken. De werkgroep “Wijkraad Grave-West in oprichting” is hiermee aan de slag. Jan Vastbinder en Ester van der Waal van de initiatiefgroep lichten de plannen toe.

Vastbinder: "De werkgroep komt maandelijks bijeen. Een werkplan is bijna gereed. Voor de saamhorigheid in de wijk is het belangrijk dat we elkaar leren kennen, dat kan hier in de wijk met pleintjes en straten op kleine schaal wel lukken. Je wil je prettig en veilig voelen in de wijk en dan helpt het dat je weet wie er wonen. We zullen ons richten op het groenonderhoud, op eenzaamheid, op sport en spel en andere activiteiten." Voor de gemeente wil de wijkraad i.o. als aanspreekpunt fungeren bijvoorbeeld over het groenbeheer. Rode Dorp en Zittert zijn gemêleerde wijken: jong en oud, alleenstaanden en samenwonenden, autochtonen en nieuwe Nederlanders.

Van der Waal: "Wat we missen in de buurt is een centrale plek in de wijk van waaruit we activiteiten kunnen ontplooien." Martijn Tap (lid werkgroep) is een burgerinitiatief gestart. Dit initiatief is gericht op het tijdelijk in gebruik nemen van de kantine van voetbalvereniging GVV ’57. GVV is opgegaan in EGS. Het voetbalterrein en de kantine komen hierdoor vrij. Van der Waal: "We willen dit gebouw graag gebruiken. We hebben hierover goed overleg met de vrijwilligers van de voetbalclub. De gemeente stuurt echter aan op gebruik van woonzorgcentrum Catharinahof voor de wijkraad, maar dat is voor de buurt echt te ver weg. Alternatieven zijn ook bekeken, maar de kantine op het voetbalveld blijft het meest logisch. Het terrein is eigendom van de gemeente."

Plannen voor het voetbalterrein zijn bij de werkgroep niet bekend. Vastbinder: "Het zal nog wel even duren voordat ze het terrein een andere bestemming geven. We zijn in goed overleg met wethouder Henisch en hopen dat we de gelegenheid krijgen om in een pilot van een paar jaar te kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen."

Ondertussen wil de wijkraad i.o. de buurt informeren over de plannen. Van der Waal: "We kunnen de buurtbewoners in deze tijd van corona niet uitnodigen om samen te komen. Om wensen en ideeën op corona-verantwoorde wijze te verzamelen, gaan we iets regelen in de directe omgeving van de Lidl. We komen ook met een website en met een Facebookpagina. En het plan is om op straat mensen te vragen wat zij belangrijk vinden."

Op dit moment zijn er al zeven buurtbewoners die in de werkgroep zitten, zij willen het nieuwe bestuur gaan vormen. Eerst moet de huidige voorzitter (niet meer woonachtig in de gemeente Grave; red.) de voorzittershamer overgeven. Vastbinder: "We hebben wethouder Lemmen, verantwoordelijk voor de wijkraden, gevraagd druk te zetten op oud-voorzitter Van Cleef. De leden van het vorige wijkraadbestuur moet hij uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en nieuwe bestuursleden moeten worden ingeschreven. Er is geen probleem, maar het moet gewoon even gebeuren. Dan kunnen wij verder."

E-mailadres wijkraad Grave west: gravewest@gmail.com

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties