Grave

Wethouder Ben Peters (CDA) treedt af

Door Freddy Klooté

GRAVE - Na de stemming over de inwonersraadpleging ten aanzien van het zelfstandig blijven van Grave of een herindeling met het Land van Cuijk, kreeg CDA-fractievoorzitter Alex van Megen het woord: “Naar aanleiding van de uitslag van de stemming over de laatste motie hebben we intern beraad gehouden. De conclusie daarvan luidt, dat we met leedwezen moeten meedelen dat we onze wethouder hebben gevraagd om terug te treden uit het college van burgemeester en wethouders”. Burgemeester Lex Roolvink gaf Ben Peters (foto) het woord. Hierbij de integrale tekst van de verklaring van de uittredende wethouder.

“Geachte raadsleden, geachte inwoners van Grave. Ik dien hierbij mijn ontslag in. Er wordt een politieke keuze gemaakt die ik diep betreur. In bijna twee jaar wethouderschap ben ik nog meer overtuigd geraakt van de kansen die de gemeente Grave in de komende jaren zou kunnen benutten. De monumentale binnenstad, de unieke ligging aan de Maas en de Raam, de nog aanwezige vestingwerken, fantastisch in beeld gebracht in de vestingvisie van West8, de herontwikkeling van de locatie Prinsenstal, de extra inspanning die Mooiland pleegt om de woningen aan de Oliestraat met een hoge beeldkwaliteit te vervangen, Mariëndael in Velp, Molenakker in Gassel, Hof van Esteren in Escharen, de dijkverzwaring in het hoogwaterveiligheidsplan, Deltaplan rivieren…

Het beeld van de gemeente zal ingrijpend veranderen in de komende tien jaren. Hoe het er dan uit zal zien hangt in grote mate af van de kansen die Grave hier en nu weet te benutten. Daar is een slagvaardig bestuur en een toegewijde organisatie voor nodig die opgewassen is tegen de apparaten van de overheden waar Grave mee te maken krijgt: het Rijk, Rijkswaterstaat, waterschap, provincie, buurgemeenten, maar ook subsidieverstrekkers als Europa, Rijk en regio. Om kansen te verzilveren en te realiseren zullen er onderhandelingen en overeenkomsten moeten worden afgesloten met grote projectontwikkelaars. Er zal adequaat moeten worden samengewerkt om de zorg aan onze inwoners efficiënt, toereikend en beheersbaar te houden. Samenwerken om onderwijs voor onze kinderen en voorzieningen voor volwassenen in stand te houden en te verbeteren. Onze cultuurinstellingen, ons historisch erfgoed en onze musea hebben een grotere reikwijdte dan alleen de gemeente Grave. Kansen in het toerisme en vooral de kwaliteit van het toerisme met de Drie-eenheid, onze natuur, cultuur en onze historie. Grave heeft de regio iets te bieden. Ik wens Grave een bestuur en een organisatie toe die de kansen voor Grave weet te grijpen en om te zetten in een glanzende toekomst.

Graag wil ik hier ook de ambtenaren bedanken voor hun geduld, ondersteuning en toewijding. Ik heb in deze twee jaar veel van jullie geleerd over de meest uiteenlopende onderwerpen en het heeft mijn leven zeer verrijkt. Een ervaring die niemand mij meer afpakt en die mij iedere keer weer energie heeft gegeven om ook in moeilijke situaties koers te kunnen houden. Jammer dat deze politieke situatie voor jullie leidt tot veel onzekerheid en dat hier het mooiste avontuur van mijn leven eindigt. Het ga jullie goed”.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties