Grave

Wethouder Anja Henisch over participatie en armoedebestrijding

‘Werken aan een vitale gemeenschap waarin iedereen kan meedoen’

Door Freddy Klooté

GRAVE - Wethouder Anja Henisch is bezig met haar tweede termijn als wethouder. In de eerste periode was het hele zorgpakket in haar handen: “Nu is het verdeeld over de drie wethouders, zodat ik er ook nog een paar andere interessante terreinen heb bijgekregen”. Zowel vriend als vijand was het er over eens dat Anja het in haar eerste termijn als wethouder van het Sociale Domein voortreffelijk heeft gedaan.

Wethouder Anja Henisch.

Meedoen
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kunnen meedoen en optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We kunnen niet alles tegelijk, maar we willen wel dat iedereen zich op alle vlakken in het dagelijks leven gewaardeerd voelt. Naast zorg is werk en actieve deelname aan de maatschappij belangrijk omdat je naast economische onafhankelijkheid ook nieuwe sociale contacten opbouwt, je dagelijks nieuwe dingen leert en je creativiteit ontwikkelt”.

De wethouder is een vlot verteller: “Als het een inwoner niet lukt op eigen kracht en met behulp van een sociaal netwerk oplossingen te vinden, dan is het onze rol als gemeente om aanvullend te zijn op wat onze inwoners zelf kunnen. Hiervoor zetten we maatwerkvoorzieningen in. De inzet daarvan is daar waar mogelijk gericht op het versterken van de eigen kracht, zodat iedereen, naar mogelijkheden kan meedoen in de samenleving. Onze afdeling werk en inkomen werkt met een team van specialistische medewerkers om cliënten optimaal hierbij te helpen. Zij kijken bij elke cliënt wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn om door te stromen naar werk of actief te kunnen deelnemen in de maatschappij. Hierbij wordt in zijn geheel gekeken wat er voor de cliënt nodig is, dus ook of er nog andere belemmeringen zijn, zoals schuldenproblematiek en belemmerende privéomstandigheden, die eerst aangepakt moeten worden. De benodigde acties worden in beeld gebracht tijdens persoonlijke gesprekken. Die variëren van bemiddeling naar werk, tot aanbod versterking scholing, uitkeringen en schuldhulpverlening. Ik noem er maar enkele. Bij aanmelding kijken we dus goed wat er nodig is om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, zodat we voor iedere cliënt een maatwerktraject maken dat passend is bij zijn of haar mogelijkheden”.

Armoedebestrijding
Anja heeft ook armoedebestrijding in haar portefeuille: “Allereerst verwijs ik hiervoor naar een bijdrage in de Zorgkrant, of naar de website van de gemeente Grave. We doen er best veel aan. Toch moeten we datgene wat we doen nog beter bekend maken. Daarom starten we binnenkort met een campagne om onze doelgroepen beter te bereiken. Met folders in de bibliotheek, supermarkten, gemeenschapsaccommodaties en verenigingsgebouwen. Maar ook met filmpjes voor jongeren, laaggeletterden en statushouders. We gaan ook meer gebruik maken van Facebook en andere sociale media. Dit om meer zicht te geven in de voorzieningen die er zijn en waarvan gebruik gemaakt kan worden. Ook hiervoor geldt: we willen dat iedereen kan meedoen op allerlei vlakken in de samenleving. Samen werken, samen weer naar school kunnen gaan, samen spelen en zich thuis voelen in de buurt.”

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties