Grave

Werkbijeenkomst verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Door De redactie van Arenalokaal.nl

GRAVE - Dinsdag 2 april werd tijdens de agendacommissie van de gemeenteraad van Grave de aankomende raadscyclus besproken. Gedurende deze raadscyclus zijn er geen onderwerpen te behandelen in de commissievergadering Ruimte en de commissie Inwoners en bestuur en om die reden is er besloten de beide commissievergaderingen niet door te laten gaan. Wel vinden er verschillende (werk)bijeenkomsten plaats voor de raadsleden.

Zo vond er maandag 1 April nog een openbare bijeenkomst plaats in het gemeentehuis waarin verdere uitleg werd gegeven over het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) en het communicatieplan dat de gemeente daarbij wenst te gebruiken. Als voorbeeldcasus werd de Trompetterstraat behandeld. Op termijn zal er in de Trompetterstraat namelijk gewerkt gaan worden aan het opknappen/vervangen van het riool. Bij dit proces zullen de belanghebbende actief worden betrokken. Door geregeld informatie te verstrekken, meningen op te vragen, wensen en behoeftes te peilen en in gesprek te gaan met lokale ondernemers en directe bewoners tracht de gemeente het communicatieproces voorafgaand en tijdens de uitvoering goed vorm te geven.

Het goed verzorgen van het communicatieproces is, voor vele aanwezige van de bijeenkomst, van groot belang. CDA-raadslid Jochem Jacobs (foto) stelt dat “het belangrijk is om te proberen bewoners en bedrijven aan de voorkant mee te laten denken. Het hebben van een uitgebreid en compleet communicatieplan helpt bij het goed coördineren van de communicatie en eventuele burgerparticipatie”. Het CDA is al langer voorstander van het actiever betrekken van burgers bij gemeentelijke processen en zien dit graag terug in een vorm van een kernendemocratie. Op dit moment wordt daar door de gemeente beleid op ontwikkeld. Joël Hendriks van Liberaal land van Cuijk was het eens met Jacobs en voegde daaraan toe dat de gemeente wellicht ook eens moet nadenken over het strategisch targeten van doelgroepen. Daarmee wordt bedoeld het, doelgroep gericht, inzetten van communicatiemiddelen. Op korte termijn gaat de gemeenteraad, mede op verzoek van Marion Hulsebosch (VPGrave), verder met het vorm geven van de wijze waarop ze als raad invulling wensen te geven aan communicatie en burgerparticipatie. Een van de ideën is om een motiemarkt te organiseren. Dit idee is in februari door de LPG middels een initiatiefvoorstel ingediend en wordt op korte termijn verder uitgewerkt.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties