Grave

Welzijn Ouderen Grave blij met aangenomen ouderennota

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Tijdens de Graafse raadsvergadering van 28 september stond de gemeentelijke ouderennota 2021-2023 op de agenda. Welzijn Ouderen Grave, bij monde van penningmeester Ewold de Bruijne, nam de gelegenheid om tijdens de raadsvergadering in te spreken. “Wij zijn er trots op dat we als penvoerders van het eerste uur het voortouw hebben mogen nemen in het opstellen van dit beleidsstuk, samen met de gemeente. De voorganger van deze ouderennota is alweer bijna 20 jaar oud. Ondertussen is er veel veranderd in de samenleving”, aldus de Bruijne.

De ouderennota heeft als titel ‘Met toekomst ouder worden en prettig leven’ en benoemt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ouderen. Daarnaast worden, met de input van betrokken organisaties, concrete actielijnen benoemd. De Bruijne: “Natuurlijk gaat het dan over gezond ouder worden. Maar ook over een dementievriendelijke gemeente zijn, die gericht is op inclusie.  Een gemeente waarin we preventief omgaan met risico’s van vereenzaming, verwaarlozing, en ouderenmishandeling. Waar we zaken regelen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, met mogelijkheden voor zowel nuttige activiteiten, als voor ontspanning. Waarbij we verstandig omgaan met mantelzorgers en vrijwilligers inzet. En natuurlijk is het onze wens dat er ook geld beschikbaar zal zijn voor dit beleid.”

Unaniem aangenomen
De ouderennota werd door de Graafse gemeenteraad unaniem aangenomen met lof voor alle inzet van betrokken partijen. Welzijn Ouderen Grave, dat zich inzet voor (kwetsbare) ouderen in de stad en dorpen, is blij met deze steun vanuit de gemeenteraad.

Ook was er recent voor deze lokale stichting met inmiddels meer dan 90 vrijwilligers nóg meer goed nieuws. Er kwam nieuws vanuit de Stuurgroep Land van Cuijk, de bestuurders die de herindeling voorbereiden, dat de bezuinigingen die Grave vanaf 2022 wilde doorvoeren op gemeentelijke subsidies worden teruggedraaid. Welzijn Ouderen Grave zou immers vanaf 2022 een korting van 40 procent krijgen, oplopend tot een bezuiniging van 53 procent in 2024. Gelet op de reactie van de Stuurgroep heeft de gemeente Grave in een brief aan de stichting aangegeven dat voor 2022 gerekend mag worden op hetzelfde budget als voor 2021. In het licht hiervan heeft het bestuur van Welzijn Ouderen Grave besloten het ingediende bezwaarschrift inzake de bezuinigingen in te trekken.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties