Grave

Laatste raadsvergadering burgemeester Lex Roolvink

Weg richting gemeente Land van Cuijk is ingeslagen (+VIDEO)

Door Freddy Klooté

GRAVE - Een historische vergadering noemde burgemeester Lex Roolvink het, bij aanvang van deze bijeenkomst. Zijn laatste vergadering en ook de vergadering waarin de uitkomst van de volksraadpleging over de toekomst van de gemeente Grave zou worden geduid. Die toekomst was door de bevolking van de gemeente Grave overduidelijk gekozen. Ruim 70% wilde een herindeling met de gemeente Land van Cuijk en iets minder dan 30% koos voor zelfstandigheid. (video: 0486tv)


De motie was van de hand van de LPG, mede ondertekend door VVD en CDA en ondersteund door alle andere partijen. Met uitzondering van Keerpunt 2010 van Ben Litjens.

Astrid Bannink LPG): “Er wordt vanavond inderdaad geschiedenis geschreven. Wij hadden een andere toekomst voor ogen, maar we hebben altijd gezegd dat we de mening van de inwoners zullen respecteren. We feliciteren de partijen die zich hard hebben gemaakt voor een aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk”.
Hennie Bongers (LLvC): “We danken alle stemmers, de ambtenaren en medewerkers van de stembureaus. We moeten nu zo snel mogelijk een start maken met gesprekken met de nieuwe gemeente i.o., de provincie en nog deze week hebben we een gesprek met de Commissaris van de Koning. Belangrijk is ook dat in de raad de neuzen allemaal dezelfde kant op staan”.

In de motie stond o.a. bij de overwegingen: “de kiesgerechtigden met de uitslag van de inwonersraadpleging impliciet hebben aangegeven aan te willen sluiten bij de Gemeente Land van Cuijk i.o.; de gemeente Land van Cuijk i.o. in het lopende herindelingsproces uitgaat van de samenvoeging van de vier gemeenten op 1-1-2022; de gemeente Land van Cuijk i.o. in het lopende herindelingsproces heeft aangegeven dat eventuele aansluiting van de gemeente Grave op zijn vroegst per 1-1-2026 mogelijk is; het wetsvoorstel voor dit herindelingsproces ligt ter beoordeling voor bij de Eerste Kamer; demissionair minister Ollongren in een schriftelijke reactie heeft laten weten dat uitstel leidt tot frustratie van een kwalitatief goed herindelingsproces. Doorgang van deze herindeling daarentegen leidt tot een sterke nieuwe gemeente waarop een latere toevoeging van de gemeente Grave weinig impact zal hebben.; dit zou betekenen dat de gemeente Grave op zijn vroegst m.i.v. 1-1-2026 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk; er wellicht mogelijkheden zijn om deze samenvoeging eerder te laten plaatsvinden; hieronder in overleg dient te worden gegaan met de gemeente Land van Cuijk i.o. en de Provincie; wij ons zullen blijven inzetten om te zorgen dat de wensen van onze inwoners worden gehoord in welke bestuurlijke context dan ook. De raad spreekt zich uit zich aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. en verzoekt het college om gesprekken te starten met de Stuurgroep Land van Cuijk en de Provincie met als doel de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk i.o. te realiseren per 1 januari 2026 of zoveel eerder indien mogelijk”.

Alex van Megen: “De uitslag was overdonderend. De gordiaanse knoop is doorgehakt. We moeten met de boodschap van de burgers aan de slag gaan. We moeten zorgen voor een voorspoedige herindeling. Vanavond moeten we recht doen aan onze inwoners. Een nieuwe lente, een nieuw geluid”.
Jacques van Geest: “Hulde aan de LPG voor de snelle reactie. We ondersteunen de motie. We zijn blij met de ontwikkeling. Vanaf nu hopelijk in een andere verstandhouding”.
Marion Wierda (D66): “17 maart is een mijlpaal. We zijn blij. De uitslag is een duidelijk signaal dat de mensen een ander bestuur willen. We moeten op inhoud constructief samenwerken. We zijn ook blij met de motie. Respect voor het initiatief van de LPG. Het is een breed gedragen besluit. Grave gaat aansluiten in 2026 of eerder. Een vraag: Hoe gaat dit college zich inzetten?”
Ben Litjens was absoluut niet blij. Hij trok zwaar ten aanval tegen de oppositie die volgens hem alle middelen had gebruikt om Grave in een slecht daglicht te stellen.

De drie wethouders antwoordden op de vraag van Marion Wierda over hun inzet in het komende proces. Ze waren unaniem van mening dat ze de belangen van de bevolking zullen blijven behartigen. Ze gaan de wens van de bevolking waarmaken.

De stemming leverde geen verrassing op. 14 leden stemden vóór de motie en alleen Ben Litjens stemde tegen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties