Grave

Nieuwjaarsreceptie gemeente Grave met verrassingen

'We vormen met z’n allen één gemeenschap'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Tijdens een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Grave, hield burgemeester Lex Roolvink zijn traditionele Nieuwjaarsspeech. Naast “de traditionele beginzinnen”, zoals hij het zelf noemde legde hij de nadruk op twee gebeurtenissen en had hij een verrassing in petto. (foto: Matt Gerrits)

Grave Superieure.

“We naderen het moment van de gemeenteraadsverkiezingen. U hebt allen ongetwijfeld de datum 21 maart omcirkeld in uw agenda. Op die dag mag u als stemgerechtigde de vrouw of man van uw keuze aankruisen”. De burgemeester wilde niet terugblikken op de afgelopen vier jaar: “Dat zou mij als burgemeester niet passen. Ik sta boven de partijen en zoals u weet zijn alle fracties en alle raadsleden mij even lief”. Hij laat de terugblik en het oordeel over de afgelopen raadsperiode graag aan de politieke partijen zelf over: “Die zullen u op diverse manieren benaderen. Niet alleen via de media, maar ook bijvoorbeeld tijdens een debatmiddag op 11 maart in de Graafse Sociëteit. U kunt , voor zover we nu weten, kiezen uit acht partijen. Voor al die partijen is er slechts één beperking: er zijn slechts vijftien raadszetels te verdelen”.

Overweging
Lex Roolvink haalde de zoektocht aan van journalist Bas Mesters naar het begrip “WIJ”: “Mesters komt tot de conclusie dat er eigenlijk een heleboel “WIJ”s” zijn. Als je ieder mens als een cirkel voorstelt dan overlapt die cirkel op verschillende plaatsen andere cirkels. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zelfde politieke voorkeur, liefhebberij, geloof, nationaliteit. Daar waar cirkels elkaar overlappen, ontstaat een “WIJ”. De boodschap van Mesters is om de verbinding te zoeken in het deel van de cirkel dat met de ander overlapt en minder te focussen op tegenstellingen. Een mooie boodschap die zeker het naleven waard is. Gelukkig overlappen de cirkels van inwoners en ondernemers van Escharen, Gassel, Grave en Velp elkaar op vele manieren. We vormen met z’n allen één gemeenschap. En die gemeenschap besteedt veel tijd aan vrijwilligerswerk. Daar zijn wij heel blij mee”.

Extra verrassing
“In het voorjaar mocht ik een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan Cees Menheere. U kent hem ongetwijfeld als tekstschrijver van onder meer het lied Grave Superieure. Dochter Suzanne Menheere kwam in dat kader met een bijzonder verzoek. Ze vroeg of het mogelijk was het lied Grave Superieure tot volkslied te benoemen”. Lex Roolvink beschreef de weg die zo’n verzoek te gaan heeft, vooraleer tot zo’n aanwijzing over te gaan: “Er is echter maar één volkslied en dat is het Wilhelmus. Aangezien het lied alleen over de kern Grave gaat is er gekozen voor het begrip stadslied. Daarmee worden de drie kernen zeker niet tekort gedaan. Aansluitend kregen we van de Harmonie Stad Grave het officiële verzoek om Grave Superieure van Theo van de Weijer (muziek) en Cees Menheere (tekst) uit 1989 officieel tot Stadslied van Grave te verklaren”.

De fractievoorzitters werden door het college benaderd en allen stemden in om op zo’n mooie avond als de Nieuwjaarsreceptie dit nieuws al bekend te maken. De officiële handtekeningen zullen later in een raadsbesluit nog gezet worden. Tekstschrijver Cees Menheere was aanwezig. Wat zal hij genoten hebben. Na het jarenlange succes van zijn Grave Superieure wordt het nu het Stadslied van Grave. De Maessanghers brachten het lied vervolgens ten gehore. Een moment van kippenvel.

Burgemeester Lex Roolvink rondde af: “Grave is een bruisende gemeente. Er gebeurt van alles en, als ik me tot de politiek beperk, is er eigenlijk altijd wel reuring. Maar wat hebben we het goed in Grave. Laten we verbinden. Denk aan die cirkels waar ik het zojuist over had. Laten we op ons nemen om samen verder te werken aan deze fantastische gemeente. Een gemeente waarin we ons vrij kunnen bewegen en waar we vrij zijn van ondermijnende invloeden. Want samen is het onze gemeente”. Hij bracht een toost uit op het nieuwe jaar. Op ieders gezondheid. Hij dankte tevens iedereen die dag en nacht voor ons klaarstaan. Politie, brandweer en ambulancedienst. Ook een toost op alle ambtenaren van de Werkorganisatie CGM.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties