Grave

Welzijn Ouderen Grave fris van start gegaan

'We hebben een boodschap aan elkaar'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Vanaf 1 januari 2019 is een aantal zaken voor het ouderenbeleid ook in de gemeente Grave veranderd. Nieuwe voorzitter van Welzijn Ouderen Grave, Piet Zelissen: “Vroeger moesten ouderen met speciale hulpvragen richting Oss. Door de decentralisatie is alles dichterbij gekomen. De gemeente Grave is nu volledig verantwoordelijk voor het ouderenbeleid. We zijn los van Oss. Wij gaan dit beleid samen met de gemeente Grave vorm geven. We hebben uiteraard uitgebreid overleg gehad met onze voorgangers van het SGOG, dat voordien de belangen goed behartigd heeft. De verantwoordelijke wethouder is enthousiast, betrokken en jong. Grappig dat de jonge Rick Joosten als wethouder de zorg voor de ouderen in zijn portefeuille heeft”.

Het bestuur van Welzijn Ouderen Grave (“we hebben een hekel aan afkortingen”) bestaat, naast voorzitter Piet Zelissen, uit secretarissen Peter Hendriks en Anja van Kempen. Penningmeester is Frans Hendrickx en de bestuursleden Jetty Janssen, Mien van den Broek en pr-vrouw Paula van Rensch. Vrijwilligers allemaal. Enthousiast en tot op het bot gemotiveerd. Want, zo vinden zij: “We hebben een boodschap aan elkaar”. Ze willen dingen voor elkaar brengen. Met elkaar. Mensen bij elkaar brengen. Neem nu het project “Graag gedaan”.

Mien van den Broek: “Dat is een groep vrijwilligers die je overal voor kunt inzetten. Het vervoer van senioren naar het ziekenhuis. Wij informeren en kijken naar de situatie. Het is niet gratis, maar het parkeren bij het ziekenhuis en een kopje koffie mag geen belemmering zijn. Op huisbezoek gaan is een andere mogelijkheid. Kopje koffie, gezellig gesprek. Oplossen van eenzaamheid. Graag gedaan is een breed begrip dat we over de volle breedte ook willen inzetten. Eenzaamheid speelt een grote rol in de hulpverlening. De KBO is voor ons de basis. Ook die doet er met 800 leden al het nodige aan. Graag gedaan is heel laagdrempelig. Met iemand gaan wandelen, samen boodschappen doen, is al een flinke stap vooruit om iets aan de eenzaamheid te veranderen. We kijken en luisteren goed naar onze vrijwilligers. Maar de signaalfunctie willen we graag uitbreiden naar buren, straatgenoten en kennissen. Bel ons alstublieft. In de toekomst hebben we nog veel meer vrijwilligers nodig. Dat vraagt om betrokkenheid bij de gemeenschap. Bij de medemens. Wijk- en buurtraden zijn belangrijk. Alles samen met de gemeente. Samen met wethouder Rick Joosten”.

Andere hulpmogelijkheden
Paula van Rensch: “Dan moet je denken aan ouderenadviseurs, thuisadministratie, maaltijdservices, bewegen voor ouderen, Armslag. In totaal zijn er nu ruim zestig vrijwilligers en hun organisaties betrokken. Er zijn zoveel mogelijkheden dat we wel telefonisch bereikbaar moeten zijn. In ons kantoor in Catharinahof is er vijf ochtenden per week tussen 9.30 en 12.30 uur iemand van ons aanwezig om vragen te beantwoorden en/of hulp te bieden. We zijn dan telefonisch bereikbaar op 085-0202353”.
Peter Hendriks: “Je hoeft geen lidmaatschap aan te vragen, want dat bestaat niet bij ons. We zijn er voor iedereen, mits thuiswonend en 55+, ongeacht geloof of welke andere criteria dan ook. Wij faciliteren de KBO met bijvoorbeeld het huren van een ruimte. We moeten bereikbaar zijn voor alle senioren van de gemeente Grave”. Frans Hendrickx vult aan: “Bij de ouderenadvisering zien we een voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, onze subsidieverstrekker en meedenker. Onze klanten komen uit een briefing van de gemeente. Ook geeft de gemeente mogelijkheden aan om, als daar behoefte aan is, contacten op te nemen met professionele hulpverleners. We hebben dus altijd een professioneel vangnet”.

Maaltijdservice
Ook de maaltijdservice hoort bij het werk van Welzijn Ouderen Grave. Frans Hendrickx: “Men kan mensen die aan die maaltijdservice willen meedoen aan ons doorgeven. Wij hebben afspraken gemaakt met bedrijven. Onze vrijwilligers brengen de maaltijden rond”. Peter Hendriks over de sociale alarmering: “Daarvoor nemen wij, na een belletje contact op met een extern gespecialiseerd bedrijf. Wij zetten alles in gang. Het bedrijf zorgt voor de techniek. Deze service is overigens niet gratis”. Meer bewegen voor ouderen draait al volop. Met vijf groepen die wekelijks bewegen door middel van dans en gymnastiek. Alles natuurlijk op maat. Aanmelden kan via het eerder genoemd telefoonnummer van Welzijn Ouderen Grave. Mien: “Voor administratieve ondersteuning zoals brieven schrijven of belastingformulieren invullen hebben we deskundige vrijwilligers”. Verder is er nog “Armslag”, waarbij vrijwilligers mantelzorgers kunnen ontlasten.

U ziet dat Welzijn Ouderen Grave een flitsende start heeft gemaakt. Tijdens het interview gaat de telefoon en wordt een wandelmaatje voor een mevrouw geregeld. De vrijwilligers zijn al volop in bedrijf. Op de agenda staat ook een interessant symposium op 21 februari. Met als gastspreker Henk Geene. De man met al diverse boeken over ouderenzorg op zijn naam. Een bekendheid op dit gebied. Maar daarover later meer. Inmiddels is de telefoon alweer gegaan. Het nummer 085-0202353 blijkt inmiddels al goed bekend te zijn.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties