Grave

Wat willen LPG en vrienden nou echt?

Door Leo de Vreede

Ben Litjens heeft gereageerd onder de veelbelovende titel: “Activistische profeten over herindeling gemeente Grave”. In het stuk zelf komen die profeten echter niet aan het woord. De gemeenteraad van Grave heeft als tactiek te negeren wat deze lieden schrijven en zeggen. Daarmee wordt voldaan aan het gezegde dat profeten in eigen land niet worden geëerd.

En dat was alleen maar de titel. In het stuk zelf herhaalt Ben wat hij al eerder heeft geschreven. Ik zal mijn kritiek met een uitzondering daarop niet herhalen.

De oorzaak dat Grave nog tijd nodig heeft om een inwonersraadpleging te houden wordt ook nu weer door Litjens bij de andere gemeenten gelegd. Dat is een regelrechte leugen. Grave heeft alle tijd gehad, de gang van zaken in Mill toont dat aan.

De herindelingsprocedure
Als gevolg van de corona-crisis en de daarop volgende reeks is er onzekerheid ontstaan over de procedure die de vier gemeenten hebben ingezet om samen op 1 januari 2022 de gemeente Land van Cuijk te vormen.

Daarover hadden die gemeenten op 26 maart een besluit moeten nemen. Al bekend is dat zowel die vier gemeenten als de provincie en het rijk er niets voor voelen de gemeente Grave op basis van een eventueel ingediende zienswijze alsnog toe te voegen. Een inwonersraadpleging op 14 mei zou dus geen effect hebben.
Op 23 maart werden strengere corona-maatregelen afgekondigd. De raadsvergaderingen van 26 maart werden op grond daarvan uitgesteld tot na 7 april. Zou dit de ruimte geven voor een wonder? Ik heb daarom aan de stuurgroep die voor de 4 gemeenten het herindelingsproces organiseert de vraag gesteld of de fusiedatum 1 januari 2022 wordt verlaten en of uitstel van de vergaderingen Grave de ruimte biedt alsnog mee te doen. Daarop heb ik nog geen antwoord.
In Mill en Boxmeer staat op 9 april de herindeling geagendeerd, in Cuijk is de vergadering afgeblazen en in Sint Anthonis is nog geen datum vastgelegd. Onduidelijkheid alom en daar moet snel een eind aan komen en Grave moet geen tijd meer verloren laten gaan.

De opiniepeiling
Dat ik een inwonersraadpleging maar een surrogaat vind van een slap aftreksel van het betrekken van de bevolking bij de besluitvorming is ondertussen wel bekend. Maar de gemeenteraad heeft nu eenmaal besloten het te doen. Ook verkeerde besluiten moeten worden uitgevoerd, maar niet klakkeloos zoals het college van plan is.
Dat klakkeloos uitvoeren van de raadpleging mede als gevolg van de corona-maatregelen moeilijk zou worden is juist, maar dan ligt aanpassen van de manier van peilen meer voor de hand dan uitstel van de datum. Er is dank zij corona nu is er een sprankje hoop dat een raadsbesluit van Grave om toch mee te doen effect heeft. En hoe eerder die peiling wordt gehouden des te meer kans.

Het probleem is natuurlijk de vorm van de raadpleging. Volgens de motie moet daarvoor objectieve informatie worden verspreid. Volgens Ben Litjens is uitstel nodig om tijd te krijgen voor een normale campagne. Objectieve informatie hoort bij een opiniepeiling en campagne voeren bij een referendum. Objectieve informatie, als die al bestaat, is voor degenen die hun mening inmiddels nog niet hebben gevormd voldoende beschikbaar en een referendum mag gewoon niet. Een opiniepeiling als rugdekking voor een raadsbesluit is met de huidige techniek zo georganiseerd. Sterker nog. Jacques Leurs heeft er al een alhoewel de representativiteit beter had gekund.

De profetie
Vreemd blijft dat juist LPG en vrienden een inwonersraadpleging willen en tegelijkertijd het zelf weer moeilijk maken er een op tijd te houden. De huidige situatie is toch precies wat die partijen willen: Grave behoudt zijn eigen gemeenteraad, in ieder geval tot 1 januari 2026, en belangrijke beslissingen worden toch wel elders genomen. Waarom dan toch die onuitvoerbare motie en niet een raadsuitspraak forceren dat Grave niet meedoet aan de fusie?

Om de titel van het artikel van Ben Litjens toch nog enige zin te geven hier bij mijn profetie: LPG,VVD EN Keerpunt 2010 geloven er zelf niet meer in dat zelfstandig blijven voor Grave een verstandige en uitvoerbare keuze is.

Ik heb dat al eerder gesteld, maar daar is niet op gereageerd. Ik daag ze nu uit te reageren en dat is het activistische deel van mijn profetie.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-03-29 18:51:45

Een goede analyse van je Leo, maar dat zijn we van je gewend. Toch vrees ik dat je de LPG en vrienden overschat. Natuurlijk weten ze ‘dat zelfstandig blijven voor Grave geen verstandige en uitvoerbare keuze is’. Maar daar is het hen helemaal niet om te doen, evenals niet om het belang voor de Graafse inwoners.

Ze zijn te zeer gehecht aan het pluche van hun zetels, het aanzien dat ze menen onder de mensen te hebben en het streelt hun ego. Je ziet het aan hun lichaamstaal. Ik hoor het ook van anderen, die hen beter kennen.

Maar, ze zullen NOOIT toegeven dat een bestuurlijk Grave beter af is met één Land van Cuijk. Zelfs niet, als een grote meerderheid van de Graafse inwoners daarvoor kiest.

anton coolen

2020-03-29 23:49:08

Geachte heren Sparidans en De Vreede,

Blijf gezond en uw dierbaren ook. Ook in Grave is er corona.

Herindelen krijgt zeker nog diens aandacht.

Er is een heel mooi woord: Empathie voor de mensen die nu in een moeilijke situatie zitten, ook in Grave. Zie het mooie voorbeeld maar eens van uw Pastoor.

Louis Sparidans

2020-03-30 12:25:11

Beste Anton, je bedoelt het ongetwijfeld goed, maar het komt wel een beetje belerend over. Zowel Leo als ik kennen het woord empathie uiteraard ook.

Dat betekent evenwel niet, dat er niet meer over de politiek mag worden gesproken, als er zich een aanleiding voordoet.

anton coolen

2020-03-30 12:46:28

Uiteraard snap ik dat. 

Als iemand fanatiek is aangaande herindelen, ben ik het wel. Zie vele reacties. Wij in Schaijk, mede- en tegenstanders, hebben een prioriteit gesteld. Ik dacht, misschien is dit ook voor u in overweging te nemen.  EMPATHIE.

Uiteraard is het belerend, maar daar heb ik nooit moeite mee gehad. Is zeker ook u niet vreemd. U kunt dit zien als een deugd, maar ook als een ondeugd.

Laten wij ons allemaal aan de spelregels houden: afstand houden en thuis blijven.

Ik wens u allen goede gezondheid toe.

PS: Ik kan en mag u niets verbieden en gebieden maar wel adviseren.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties