Grave

Nieuwjaarstoespraak Graafse burgervader Lex Roolvink

'Wat ben ik een trotse burgemeester'

Door Freddy Klooté

GRAVE - In een tjokvolle hal van het stadhuis van Grave kwamen vertegenwoordigers van Graafse verenigingen, organisaties, zakenleven, politiek en ook “gewone” burgers afgelopen maandagavond bijeen om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. En om te luisteren naar de traditionele nieuwjaarstoespraak van burgemeester Lex Roolvink. (foto: Marco van den Broek)

Hij sprak namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Allereerst een terugblik op 2019, waarin Grave op grootse wijze 75 jaar vrijheid heeft gevierd: “In 2019 heeft de gemeente Grave 75 jaar vrijheid gevierd. Wat mogen we blij zijn in een vrij land te wonen. Vrijheid vraagt vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Verdraagzaamheid is belangrijk. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen. Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, we zullen met elkaar moeten blijven praten en soms wat inschikken. Beste mensen, dit waren niet mijn eigen woorden. U hebt ze vast herkend uit de kersttoespraak van onze Koning. De betekenis van die woorden hebben diepe indruk op mij gemaakt”.

Genomen besluiten
De burgemeester keek ook nog even terug op vorig jaar genomen besluiten: “De raad heeft vele besluiten genomen en vele dossiers behandeld. Ik wil er graag 3 uitlichten. Drie dossiers waarbij de complexiteit van het maken van keuzes nadrukkelijk naar voren is gekomen. Als eerste het sportpark Kranenhof. Een dossier dat veel emoties heeft opgeroepen. Bij inwoners, bij direct betrokkenen en bij de raadsleden die een definitieve keuze moesten maken. Daarnaast was er de begroting. In de bijna 40 jaar dat ik werkzaam ben in het openbaar bestuur heb ik het nog niet mee gemaakt dat er niet bezuinigd hoefde te worden. Uiteraard zijn besluiten hierover het ene jaar makkelijker te nemen dan het andere jaar. Ook bij de voorbereiding van dit besluit werd moed van de raadsleden gevraagd. Bezuinigen vraagt immers om het maken van keuzes. En keuzes maken raakt onze inwoners direct. De betrokkenheid van onze inwoners bij beide dossiers was groot. Volle publieke tribunes bij de raadsvergaderingen. Veel publicaties in de kranten en gebruik van social media. Helaas niet altijd op een respectvolle manier. Ik heb daar eerder vanaf deze plaats aandacht voor gevraagd. Het vraagt veel van raadsleden om binnen een dergelijk krachtenspel het algemeen belang te kunnen blijven dienen. Het is aan ons allen om het voor raadsleden mogelijk te maken hun taak in vrijheid, zonder ‘last’, te kunnen uitoefenen. Als derde onderwerp - het kan in deze toespraak niet onvermeld blijven - de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van onze gemeente. En nu refereer ik graag weer even aan een deel van de woorden van de Koning: ‘De bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben”.

De blik vooruit
Burgemeester Roolvink keek wat die bestuurlijke toekomst betreft vooruit. “Maar er zijn geen zekerheden. Dit dossier zal ook in 2020 hoog op de agenda van de gemeenteraad staan. Ik ben van mening dat alle argumenten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave inmiddels bij u bekend zijn. Het discours opvoeren tot polarisatie leidt tot niets. Alleen in samenwerking en vanuit vertrouwen kunnen we problemen het hoofd bieden. Door begrip voor elkaar te tonen en door aan oplossingen te werken. Door verantwoordelijkheid te tonen en te nemen. Op een respectvolle manier”.

Over de kerkdorpen en de binnenstad: “Hoe de gemeente Grave er in bestuurlijke zin ook uit komt te zien, de gemeenschappen binnen Grave blijven bestaan. Waartoe die gemeenschappen in staat zijn, en dan noem ik slechts één voorbeeld, bleek in de nacht van 20 op 21 december; Serious Request deed Grave aan. Dankzij de vele, vele vrijwilligers is de gemeente Grave fantastisch op de kaart gezet. Wat ben ik een trotse burgemeester!"

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties