Grave

Waar komt het blijvende succes van computerlessen voor senioren vandaan?

Door Lis

In elke gemeente kunnen senioren de laatste tien jaar gratis of betalend computerlessen volgen. Ondanks dat de computer ondertussen een even prominente plek in de woonkamer inneemt als de televisie, blijven de lessen vollopen en breiden ze zelfs uit. Online bedrijven bieden cursussen aan gericht op senioren en wie het echt niet snapt, krijgt zijn begeleider aan huis. De mogelijkheden van de computer en zijn afgeleide producten worden steeds groter maar de belangrijkste reden van het blijvende succes is dat de interesse van de senioren eveneens groeit. (foto: Pixabay, Sabine van Erp)

Computerhoek Grave is aan haar dertiende jaar bezig. Elke dinsdag tussen 14 en 17 uur zitten de begeleiders klaar om de cursisten op te vangen. In Gassel kan je donderdagvoormiddag terecht en ook Velp heeft zijn computerhoek. Senioren komen binnengewandeld met hun laptop onder de arm. De jongste tijd zien ze in computerlessen voor senioren regelmatig andere technologische snufjes opduiken. Er is het netbook, het compactere broertje van de laptop, maar ook eigenaars van tablets en smartphones krijgen hulp. Het bewijst dat senioren geïnteresseerd blijven in alle vormen van digitale communicatie.

De belangrijkste vragen zijn hoe een e-mail te sturen, foto’s bewerken of iets op te zoeken op het internet. Maar senioren kunnen er ook terecht om voor algemeen computergebruik, excel, internetbankieren, Mijn Overheid, DigiD, werken met Word (etiketten maken en brieven) en nog veel meer. De doelgroep is vijftigplussers. Zij betalen amper 10 euro voor een blok van vijf lessen, een prikje, zeker als je weet dat de lessen individueel worden gegeven.

Grave, Gassel en Velp zijn geen uitzonderingen. Overal in Nederland vinden dergelijke computerlessen al jaren plaats en blijven nieuwe vijftigplussers toestromen. Je zou menen dat de nieuwe vijftigplussers de werking van deze digitale hulpmiddelen onder de knie hebben en het zelf kunnen uitzoeken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar het computergebruik bij senioren en gaat terug tot bij de start van het internetgebruik in Nederland. In 1996 raakte het internet bekend bij het brede publiek. In 1998 had 15% van de Nederlanders internetverbinding, in 2005 was dat al 78%. Het aantal aansluitingen in de groep 55-64-jarigen ligt lager dan in heel de bevolking, maar de groei van deze jongste groep senioren is wel vrij parallel opgegaan met de groei in heel de bevolking. De 65-plussers hebben eerder meer afstand opgelopen ten opzichte van de gehele bevolking en de jongste senioren.

Zelfstandig wonen
Het onderzoek bracht aan het licht dat de belangrijkste reden van de interesse voor het internet bij senioren de motivatie is. Door het internet kunnen senioren langer zelfstandig wonen. Ze kunnen thuis hun bankzaken regelen en boodschappen doen. Ook speelt het internet een belangrijke rol tegen de vereenzaming. Als het sociale netwerk uitdunt en je zelf minder mobiel bent, biedt het internet de mogelijk om nieuwe contacten te leggen, als je wil in de hele wereld.

Senioren (en anderen) die niet online zijn, krijgen het ondertussen steeds moeilijker. Zij missen financiële voordelen, bijvoorbeeld de hogere rentes op internetrekeningen en geraken niet meer aan alle informatie. Bepaalde producten en diensten zijn trouwens alleen maar via het internet te verkrijgen. In de kranten wordt heel vaak verwezen naar een website of een e-mailadres om meer informatie te bekomen of tickets te bestellen. Wie nog niet online is, wordt steeds meer buitengesloten.

Complex
Als er iets is wat senioren tegenhoudt om zich op het internet te storten, dan is het wel de complexiteit van computers. Bijna alle senioren, ook zij die wel al vertrouwd zijn met het internet, vinden het niet makkelijk om ermee te werken. Het is dus aan de fabrikanten om hun toestellen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Tot slot vinden veel senioren dat ze het internet niet nodig hebben en ze zich prima kunnen behelpen met de telefoon en de post. Dit standpunt wordt niet gedeeld door de senioren die wel gebruik maken van de computer. Hoewel sommigen zeggen dat ze gerust zonder het net kunnen, vinden ze toch dat de ‘nonliners’ iets missen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties