Grave

‘Op de persoon gericht onderzoek’

Vitaliteitscheck 72 opvolger van Kwetsbaarheid de baas

Door Freddy Klooté

GRAVE - De gemeente Grave gaat, in samenwerking met professionals uit de zorg, onverdroten verder met de zorg voor haar inwoners. Na de succesvolle pilot “Kwetsbaarheid de baas” waarin onderzoek werd gedaan naar gezondheid en welbevinden van de inwoners tussen de 65 en 85 jaar, gaat eind januari aanstaande het volgende project alweer van start. Frank Emmaneel, geriatrisch fysiotherapeut en werkzaam bij de Groepspraktijk Fysiotherapie Grave, mag je gerust specialist op dit terrein noemen. “De pilot van vorig jaar was inderdaad een groot succes. Dat kwam omdat veel organisaties meewerkten. Ik noem zo uit mijn hoofd: Stichting Welzijn Ouderen Grave, fysiotherapeutennetwerk FYNE, Sociom, GGD, Hart voor Brabant en de gemeenten in het Land van Cuijk. Iedereen was enthousiast en de opkomst van de uitgenodigde ouderen was groot. We hadden als doel gesteld, het testen van de effectiviteit van een preventieve procedure om kwetsbaarheid op te sporen en te verminderen bij zelfstandig wonende ouderen tussen de 65 en 84 jaar in de gemeente Grave. Daarnaast werd de praktische haalbaarheid beoordeeld om deze procedure te verweven in het al bestaande ouderenbeleid. Uit de herhalingsonderzoeken bij een deel van de deelnemers bleek dat er een duidelijke gezondheidswinst was”, vertelt een enthousiaste Frank. “Alle reden dus om met een nieuw project te starten. Ook de gemeente Grave is weer enthousiast om mee te doen”.

Wethouder Rick Joosten van de gemeente Grave nodigt namens de gemeente, de GGD, WOG en FYNE alle inwoners van de gemeente Grave uit om aan deze gratis test mee te doen: “Alle inwoners die in 2020 de leeftijd van 72 jaar bereiken, worden hiervoor uitgenodigd. Uit het eerste onderzoek bleek dit de meest geschikte leeftijd te zijn om een check te doen. De kans is groot dat er bij een jongere leeftijd niet veel uitkomt en bij de groep ouderen is het risico juist groter dat problemen te laat ontdekt worden. Door mee te doen met deze vitaliteitscheck krijgt u inzicht in uw persoonlijke gezondheidssituatie. Het maakt niet uit hoe vitaal u zich nog voelt. Iedereen is welkom”.
Frank Emmaneel: “Dit is juist het goede van dit onderzoek. Het gaat niet om een totaal of gemiddeld beeld, maar het is puur op de persoon gericht”. Rick Joosten ziet de deelnemers graag komen: “We brengen voor u in kaart wat er goed en minder goed gaat. Ook geven we tips en adviezen hoe u uw gezondheid kunt verbeteren. Indien nodig en als u dit wilt, begeleiden we u naar bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties of een gespecialiseerde hulpverlener”. En om het nog aantrekkelijker te maken legt de wethouder uit: “Meedoen kost helemaal niets en u bepaalt helemaal zelf of u iets met de resultaten wilt doen. Het resultaat van uw individueel onderzoek wordt uiteraard alleen aan u bekend gemaakt. Wij zorgen bovendien voor een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee”.

Het onderzoek
Frank Emmaneel: “De eerste mensen verwachten we op 12 februari in Catharinahof. In de kamer, links voor bij “het bloedprikkamertje, aan het eind van het gangetje. Daar starten we met een vragenlijst. Als dat gedaan is doen we fysieke metingen. Dat doet een fysiotherapeut, die kijkt hoe het met uw kracht en balans is gesteld. Dat wordt gevolgd door adviezen en eventueel verwijzingen. Later krijgt u een gesprek met een medewerker van de GGD of een sociaal werker. Voor dit gesprek wordt een aparte afspraak gemaakt. Als de opkomst net zo positief is als bij het project Kwetsbaarheid de baas, kunnen we weer veel mensen een passend advies geven. Als het project afgelopen is, is het aan de persoon zelf om al dan niet verder te gaan in het reguliere zorgsysteem. We noemen dat de koude overdracht. We kennen ook de warme overdracht, waarbij wij de persoon meehelpen richting volgende hulpverlener. Er worden 183 personen aangeschreven. Als het weer zo succesvol wordt als het eerder genoemde project, dan hebben we een reuzenstap gezet naar
vitaliteit/ kwetsbaarheid, fysiek/ mentaal/ sociaal welbevinden, vroeg signaleren van risico’s en preventie bij de Graafse medeburgers van 72 jaar”.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties