Grave

Sterk raadsdebuut van Roland Eijbersen

Visie op de Vestingstad Grave

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen dinsdag werd de visie op de Vestingstad Grave behandeld. Na druk bezochte informatieavonden voor de Graafse burgers was het aan de nieuwe raad om het document van Bureau West 8 als richtlijn voor de toekomst van Grave vast te stellen. Na twee amendementen, waarin het ging om vervanging van het woord “toetsingskader” door óf “leidraad”, óf “inspirerende referentie”, werd daar na een korte discussie door voorzitter Lex Roolvink een majestueus compromis voor gevonden: “inspirerende leidraad”. Enkele heikele punten zoals de plannen van de Grond en Bouw Bank (GBB) en de directie van de Graafse Scheepswerf, werden door de nog zittende wethouder Pieter van Dieperbeek op een duidelijke manier afgehandeld: “We zijn en blijven met alle partijen in gesprek. We voeren gezonde discussies met de GGB en West 8. In het najaar moet de raad een omgevingsvisie opstellen. Rob Bannink (VVD) is geen fan van West 8: “Het is gewoon een bevestiging van wat Grave al heeft. Oude wijn in nieuwe zakken. Er moet nu echt iets gaan gebeuren”.

Roland Eijbersen.

Tijdens de voorbereiden de commissievergadering had ook al een debutant in de raad, Roland Eijbersen (CDA), mooie woorden geventileerd. Hij mocht ze in de raad herhalen: “Hoe kijken we aan tegen Grave? In de afgelopen tijd zijn West 8 en de gemeente hard aan de slag gegaan met deze vraag. Onder leiding van West 8 is er een brede dialoog gevoerd. Het heeft gezorgd voor enthousiaste gesprekken over de toekomst van onze stad en onze eigen woonomgeving. We verwijzen naar de stadsgesprekken en de vele mensen die de maquette hebben bekeken. Ook de zienswijzen die zijn ingediend getuigen van grote betrokkenheid. Er kwam positieve energie los over nieuwe perspectieven van onze stad. West 8 verdient dan ook een dikke pluim voor haar werk. Tijdens de commissievergadering Ruimte van 24 april jongstleden hebben we de Vestingvisie ook besproken. Het CDA heeft daarin aangegeven dat we positief en enthousiast zijn over de Vestingvisie. We hebben tijdens de commissievergadering aandacht gevraagd om projecten integraal aan te pakken, de communicatie met alle betrokkenen vorm te geven en de verbinding te zoeken, tussen historie en verleden en ook met de dorpen en de niet-centrum bewoners. We zien dan ook verwachtingsvol uit naar de concrete uitvoeringsplannen die later dit jaar zullen volgen, zoals de portefeuillehouder aangaf. In het voortraject zijn er een 25-tal zienswijzen ingediend die niet geleid hebben tot aanpassing van de visie. Eén zienswijze wil ik er uitlichten en dat is die van de GBB, de Grond en Bouw Bank. Zowel in de brief, als tijdens de commissievergadering, heeft het College duidelijk laten weten dat de gemeente geen eenzijdige acties zal ondernemen, dat huidige afspraken zullen worden gerespecteerd en dat er overleg zal zijn met partijen waar de visie botst met bestaande plannen. Dat lijkt ons een goede en waardevolle uitgangspositie. Het is dan ook bijzonder jammer dat de GBB gelijk via de media, de Gelderlander van 30 april jongstleden, de situatie op scherp zet door gelijk te spreken over ‘schending van vertrouwen, een rechtsgang en schadevergoeding’. Laten we van aangezicht tot aangezicht met elkaar in gesprek gaan en niet bij voorbaat al “dreigend grommend” communiceren via de media. Terug naar de visie. Het raadsvoorstel wat voorligt is om de visie vast te stellen. Het visiedocument is in de kern geen juridisch document, maar de vestingvisie is een droom, een bron van inspiratie, een lonkend perspectief over 15 tot 20 jaar. De eerste concrete actieplannen met afwegingskader volgen later dit jaar zoals aangegeven. Het CDA is zich ervan bewust dat na vaststelling van de Vestingvisie het échte werk pas begint. Het is het begin van een proces. Want onze stad verdient een upgrade, wat een breed gedragen wens is van inwoners en groeperingen. Hoe kijken we aan tegen Grave? Ik begon mijn betoog daarmee. Ik weet dat de horizon van een gemiddelde politicus doorgaans niet verder reikt dan 4 jaar. Maar ik probeer geen gemiddelde politicus te zijn en ik hoop dat onze raad dat ook niet is. Laten we samen ervoor zorgen dat over 15 tot 20 jaar onze stad nog mooier en nog sterker in haar kracht staat dan dat ze nu al doet. Voor onze inwoners en de mensen die haar bezoeken”.

Alweer een indrukwekkende bijdrage van een scorende debutant. Het gewijzigde raadsvoorstel werd, met alleen de stemmen van Rob Bannink en Ben Litjens (Keerpunt 2010) tegen, aangenomen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties