Grave

'Eerst de mensen, dan de cijfers'

Verenigd Progressief Grave: 'Samen naar een duurzame toekomst'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - 'Eerst de mensen, dan de cijfers'. Het campagneteam van VPGrave was het over dit motto snel eens. "Bij VPGrave voelen mensen zich thuis die het aandurven om een andere koers in zetten, die hun nek uit durven steken, die opkomen voor een solidaire en sociale regelgeving. Voorop staat wat goed is voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp", laat de partij weten in een persbericht.

VPGrave heeft besloten om de formele banden met grote landelijke partijen los te laten. Zo heeft de partij draagvlak bij veel meer inwoners met een progressieve inslag. "Het resultaat is een partij met een groot lokaal netwerk en een mooie gevarieerde lijst met kandidaten met uiteenlopende achtergronden. Ook mensen zonder banden met landelijke partijen hebben tot dusver de weg naar VPGrave goed kunnen vinden. Het spreekt vanzelf dat zij zich thuisvoelen bij een lokale partij die zich progressief, duurzaam en sociaal profileert."

De kandidaten
Lijsttrekker is Jacques van Geest, 68 jaar, oud-corporatiebestuurder, nu toezichthouder. Op nummer 2 staat Marion Hulsebosch (63), zij was eerder raadslid tot 2006 en is consultant sociaal domein. Plek 3 is voor Léon Kamps (56), ruim 10 jaar raadslid en senior adviseur bij de gemeente Wijchen. Op 4 staat Vera Nijman (18), student bestuurskunde in Nijmegen. Op 5 Maurice Willemsen (47), eerder commissielid in Oss. Nummer 6 is Theo van Gent (53), oud-voorzitter van SP Grave. Op de zevende plaats staat Ton Koning (71), commissielid en docent op de Nijenrode University. Suzanne de Zoeten staat op plek 8. Zij heeft 7 jaar raadservaring, is milieu-ingenieur en adviseur van de gemeente Veldhoven. Nummer 9 is Henk-Jan Zwikker (44), reeds vele jaren actief in de steunfractie. De top tien wordt gecompleteerd door Marie-Louise Beumer. Zij was raadslid en is nu secretaris van VPGrave. Op plek 11 staat Rob Slinkert (71), ondernemer en nu actief als vrijwilliger bij Graeft Voort. Op 12 vinden we Leny van Lieshout (63) terug. Zij heeft veel raadservaring en is wetenschappelijk steunpilaar voor Graeft Voort. Op plek 13 staat Jeroen van der Eerden (65). Hij is commissielid en bestuurslid van VPGrave, voorzitter wijkraad en centrummanagement.

Een greep uit de speerpunten van VPGrave:
1. Grave DUURZAAM
Lijsttrekker Jacques van Geest: “Onze ambitie is om gericht te gaan investeren in duurzaamheid en om daar onze inwoners bij te betrekken. Wij willen bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen de komende 10 jaren verduurzamen en bij de sluis een waterkrachtcentrale realiseren”. Vera Nijman vult aan: “...en op scholen meer lessen over duurzaamheid, niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bewustwording over een gezonde duurzame leefstijl en verantwoord energiegebruik”.

2. Grave SOCIAAL
Henk Jan Zwikker vindt het belangrijk “dat iedereen mee kan doen, dat niemand uitgesloten wordt, dus goede ondersteuning waar nodig, en vooral ook informatie hoe je van regelingen gebruik kunt maken. Daar zit nog wel een taboe op”. Theo van Gent legt de nadruk op ondersteunende voorzieningen: “mensen hebben vaak geen idee wat voor impact armoede heeft op het dagelijks leven van volwassenen, en meer nog.. van kinderen. Als je niet oppast raken mensen geïsoleerd, vaak duurt het te lang voordat mensen om hulp vragen, problemen stapelen op”. Marion Hulsebosch vindt dat de gemeente nog veel meer ondersteuning op maat kan organiseren, zodat een beroep op zwaardere en duurdere zorg voorkómen wordt. “Op de schaal van de dorpen en wijken kan veel meer gebeuren als je de inwoners daar op een uitnodigende manier bij betrekt”.

3. Grave en de HISTORIE
Léon Kamps: “Cultureel erfgoed is voor veel mensen misschien een gortdroog onderwerp. Maar wij vinden het belangrijk dat onze geschiedenis doorverteld kan worden aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat kan onder meer door zorgvuldig voor onze historische monumentale gebouwen te zorgen. In de uiterwaarden wordt uiteraard niet gebouwd. De mooie kerktorens mogen wat mij betreft het silhouet van de dorpen en van Grave blijven bepalen.”

4. Grave en de TOEKOMST
“Een vitale gemeenschap bruist en is nooit blut”, aldus Marion Hulsebosch. “Dat krijg je het best voor elkaar met een grote mate van zeggenschap bij de inwoners. Op heel kleine schaal dus. Dorpen en wijken die zeggenschap hebben over wat hen aangaat en zelf over de budgetten kunnen beslissen.” Jacques van Geest vult aan: “Kernen-democratie betekent zoveel als op grotere schaal regelen wat moet, op kleine schaal wat kan. In die betekenis zijn wij voorstander van een grotere gemeente Land van Cuijk. Je versterkt de bestuurskracht, je ontwikkelt meer power om de werkgelegenheid en de kwaliteit van zorgvoorzieningen positief te beïnvloeden, etcetera. Tegelijkertijd zorgen we voor empowerment van onderop: inwoners en gemeente in dialoog om op de kleine schaal van de dorpen en wijken de juiste beslissingen te nemen voor en met de inwoners. Dat betekent dat de gemeente een andere rol inneemt en een stuk zeggenschap verschuift: er komt een grotere verantwoordelijkheid bij de inwoners.”

Tot slot Jacques van Geest: “We hebben er alle vertrouwen in dat de inwoners gaan stemmen en een slimme keus maken. Wij kijken uit naar 21 maart!”.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties