Velp

'Eerbied voor wat was'

Stichting Ambacht Centrum Grave is een feit

Door Freddy Klooté

GRAVE - “Al eeuwen ligt Grave op een kruispunt van wegen en handelsroutes. Reizigers konden uitrusten in de vestingstad, reparaties werden uitgevoerd door ambachtslieden en vakmensen”, vertelt Suzanne Heezen. Om verder te gaan met: “In de huidige tijd blijven vakmensen nodig, mensen die hun vak doorgeven aan anderen. Mensen die met hun handen werken”. Suzanne heeft het interview terdege voorbereid. Ik ben in het Kasteelklooster De Bronckhorst met Babs Jasper en Suzanne Heezen. Voorzitter en secretaris van de Stichting Ambacht Centrum Grave. Afwezig wegens vakantie zijn penningmeester Theo Lemmen en de initiator van dit ambachtcentrum, Jaap van Geel. Jaap, die momenteel nog het repair-café runt en wiens droom het was om dit uitgebreider te maken. Een centrum waar eenieder die een ambacht verstond zich kon uitleven. Helaas ontbrak het hem steeds aan ruimte. Dat euvel is uit de weg geruimd en Jaap is natuurlijk nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de Stichting.

Babs Jasper (links) en Suzanne Heezen.

Nadat er een plek was gevonden is er een bestuur geformeerd en heeft het goede idee van Jaap van Geel de tijd gehad om te rijpen en te vormen. Babs: “Na veel contacten, brainstormen, balletjes opgooien en zaadjes planten, viel alles samen. De Stichting werd gevormd en de bestuursleden aangesteld. De eerste stap van idee naar realisatie”. De locatie zal in Jaaps dromen nooit zo mooi zijn geweest als de werkelijkheid: Kasteelklooster De Bronckhorst. Suzanne: “Dit klooster maakt deel uit van de drie-eenheid Velp, waar ook het Emmausklooster en het Vincentiuskerkje bij horen. Kernbegrippen die bij de drie-eenheid horen zijn duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en betrokkenheid en verbinding. Kernbegrippen die ook worden nagestreefd door het ambachtcentrum”.
Binnen de drie-eenheid staat het Kasteelklooster voor wonen met zorg en het biedt voldoende ruimte voor groei van het ambachtcentrum. Dagbesteding en werk kunnen hier, samen met wonen, een goede plek vinden.

Het klinkt allemaal nog wat plechtig. Waarschijnlijk omdat de werkelijkheid nog niet is neergedaald in deze prachtige omgeving. De centrale gang met het prachtige mozaïek, dat voor de Graafse kunstenares Suzanne Menheere uitgangspunt was voor het maken van het logo van de Stichting. Door de gangen adem je geschiedenis en de tuin, waar de nonnekes met zoveel liefde hebben gewerkt, verlangt naar verse handen die haar weer tot volle bloei laten komen. Waar het goed toeven is om even tot jezelf te komen, genietend van een zenmomentje. Maar waar voor tuinvakmensen zoveel mogelijkheden zijn om te werken. Op een eigen stukje grond. De tuin die de potentie heeft om te groeien tot een echte sprookjestuin. Binnen zijn grote en kleine ruimtes tegen een kleine vergoeding te gebruiken om je vak opnieuw leven in te blazen. Alleen of met anderen. In de grote ruimte kunnen diverse ambachten tegelijk worden beoefend. Babs: “We hebben geen vastomlijnd plan, staan open voor alle ideeën. Ik hoorde iets over een oogsttuin in een andere gemeente waar men via een aandelencircuit een goede oogst kon binnenhalen. Maar ook in en buiten het gebouw zelf zijn diverse plekken waar vakmensen aan de slag kunnen. Denk maar aan de monumenten in de tuin. De kas, het Heilig Hartbeeld, de Lourdesgrot en de Lijdensweg. Ook op de plek waar eens de begraafplaats was kunnen nieuwe toepassingen gemaakt worden. Dit alles met eerbied voor wat was”.

De drie pijlers
“Het hele plan rust op drie pijlers”, legt Suzanne uit. “Het ambacht, met handwerk, vakmanschap, kennis en werkplaats. De zorgfunctie, met bemiddeling, dagbesteding en ontmoeting. En als laatste, de toekomst, met duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Op de achtergrond gebeurt nu van alles. Variërend van gesprekken met ambachtslieden en partners, de zoektocht naar een goede verbinding tussen het ambachtcentrum en het Kasteelklooster, tot het vinden van een goede keuken, waar men bij elkaar kan komen voor een kop koffie of een hapje en het uitwisselen van ideeën. De dames zitten vol ideeën.

Kennismaking 
Wie uit voorgaande de conclusie trekt dat alles klaar is en het gereedschap uit de tas kan worden gehaald, heeft het mis. Op zondag 9 september nodigen wij belangstellenden uit om de mogelijkheden te bekijken. Om vragen te stellen. Om mensen die zin hebben om weer iets omhanden te hebben de mogelijkheden te laten zien. Die dag is iedereen welkom die om de locatie te komen bekijken. Om eens op het gemakje rond te lopen. Te kijken of hij of zij er mogelijkheden ziet om iets praktisch te doen binnen de mogelijkheden van ons monumentaal erfgoed. Suzanne: “We staan open voor mensen die hier dingen willen creëren, die zich welkom voelen en gezien worden om wat ze kunnen”.

De kennismakingsdag op 9 september begint om 12 uur en duurt tot 16 uur. Adres: Basilius van Bruggelaan 2 Velp.

Een stukje van de tuin met achteraan een gedeelte van de Kruisweg.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties