Velp

INGEZONDEN

Kunstkerkje Velp - Open brief aan college van B en W Grave

Door Peter Eisenburger

Geacht College,

Betreft uw voornemen de bestemming van het kerkje Velp zodanig te wijzigen dat stichting Kunst in het Kerkje (KihK) niet meer in staat zal zijn haar culturele
activiteiten voort te zetten. Als medeoprichter van een stichting die intussen 50(!) jaar bestaat voel ik me geroepen hierop te reageren.


Het gevolgde en kennelijk door B & W afgebroken overleg vind ik laakbaar, maar ik laat een reactie daarop aan het huidige bestuur over. Mij gaat het over het belang en de culturele betekenis van wat er in 50 jaar is opgebouwd, veelal in goed overleg met en steun van de gemeente, en over het vele werk dat door tientallen vrijwilligers/bestuursleden is verzet.

• De huidige bestuurswijze, organisatie, communicatie en programmering mag
mijns inziens professioneel genoemd worden;
• In de loop van 50 jaar hebben beeldend kunstenaars, musici, schrijvers en
dichters etcetera een podium gekregen in het kerkje. Er is onder meer samengewerkt met instellingen als de Kunstacademie Arnhem (Artez), de Kunstacademie Den Bosch, het Jan Cunencentrum in Oss en het museum voor Religieuze kunst in Uden;
• Behalve dat er een min of meer vaste groep bezoekers is opgebouwd, al naargelang het soort kunst (schilderijen, keramiek, muziek, etcetera), hangt er niet alleen in Grave, maar in heel Nederland kunst die is gekocht in het kerkje. Passanten van heinde en verre hebben genoten van de 3 torentjes, gingen het kerkje binnen en waren – soms – verkocht en gingen met een aankoop 'onder de arm' naar huis;
• De bevolking van Grave en Velp en wijde omstreken is jarenlang met een variatie aan kunstvormen in contact gebracht en heeft daarmee steeds de mogelijkheid gehad hun culturele interesse te verrijken. En wel in een fraai bewaard historisch kerkje en in een prachtige verstilde omgeving!

Dat de gemeente een nieuwe bestemming aan de plek met de 3 torentjes wil geven is heel begrijpelijk en wat mij betreft toe te juichen. Maar dan wel met respect en zorg voor wat de activiteiten van KihK betreft! Dat verdienen alle (oud-)medewerkers van KihK, jarenlang gesteund door diezelfde gemeente die thans -kennelijk- KihK radicaal de pas afsnijdt.

Door jarenlange samenwerking met gemeentewerken en door het prudente beleid van de stichting is het Kerkje in goede staat gebleven en heeft het een streekfunctie die behouden dient te blijven. Naar mijn idee is datgene wat KihK in het Kerkje laat gebeuren zeker te combineren met de plannen om van het kerkje een ontmoetingscentrum te maken. Dat zal voor de toekomstige beheerder van het ontmoetingscentrum enige flexibiliteit vragen en ook van het bestuur van KihK.
Het zou B & W sieren om in de commerciële setting die het plan van de 3 torentjes gaat krijgen de voortgang van de activiteiten van de Stichting VOORWAARDELIJK te stellen.

Tot slot: ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Grave die 50 jaar oog heeft gehad voor en financiële steun heeft verleend aan de symbiose Kunst in het Kerkje met het kerkje in Velp, dit toch eenzijdig beëindigt. Waar in deze tijd het vertrouwen tussen burgers en (lokaal) bestuur vaak wankelt en steeds meer
dreigt af te nemen, zal het uitvoeren van het voorgenomen besluit niet bijdragen aan verbetering van deze essentiële band. Daarom: B & W en bestuur KihK, keer s.v.p. terug naar het overleg en arrangeer een oplossing die recht doet aan verleden en toekomst.

Peter Eisenburger
Mede-oprichter en oud-voorzitter Stichting Kunst in het Kerkje

|Doorsturen

Richard van de Pas

2020-09-09 11:46:33

Ik kan me zeer goed vinden in het verzoek van dhr Eisenburger en hoop ook dat het niet tegen dovemansoren gericht is.

Het provinciaal bestuur van Noord Brabant heeft de cultuur tot  " linkse hobby" verklaard en het lijkt er sterk op dat het college van B en W van Grave hier graag op inhaakt.

De mens heeft zich door de loop der millenia kunnen ontwikkelen en onderscheiden van de overige zoogdieren door zijn inventiviteit, nieuwsgierigheid en creativiteit.

Cultuur in al zijn verschijningsvormen is een fundamentele pijler daarin. Kleinschalige en niet altijd commerciele organisaties als KihK dragen vaak meer bij als bijvoorbeeld het suikertaartorkest van Andre Rieu. Trouwens het marktplein in Grave is hier toch te klein voor.

Laat ook kleine door enthousiastee vrijwilligers gedragen initiatieven voortbestaan en liever nog ondersteun dit soort verenigingen van harte.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties