Velp

INGEZONDEN: Krokodillentranen

Door Jacques van Geest van Verenigd Progressief Grave

Een voorbeeld van manipulatie van de publieke opinie heeft zich zeer recent voorgedaan rond 'Kunst in het Kerkje'. Een veelbesproken dossier dat, wat het college van Grave betreft, lijkt te zijn of worden overgedragen aan een beheercommissie die moet trachten zowel de concerten en exposities alsook de ontmoetingsfunctie in het Kerkje te bevestigen en realiseren. Het gemeentebestuur in de persoon van achtereenvolgens drie portefeuillehouders heeft er een janboel van gemaakt en gooit nu het 'vraagstuk' over de schutting.

Interessant is de positie die de LPG inneemt in deze discussie. Zo u weet heeft de LPG grote moeite om tegen collegestandpunten in te gaan en heeft het college weinig zin om te handelen tegen de zin van de LPG. College en LPG zijn zeer verweven. De LPG laat via de sociale media weten erg begaan te zijn met 'Kunst in het Kerkje' en "de dreiging van het verdwijnen van voor Grave belangrijke kunstvormen". Echter, zo laat de LPG weten, tussen betrokkenen is helaas geen overeenstemming bereikt over de toekomst. Betrokkenen zijn in dit geval het college en het bestuur van 'Kunst in het Kerkje'. Laat er nou helemaal geen overleg geweest zijn. En dat weet de LPG.

Wethouder Lemmen heeft enkele keren om de tafel gezeten met het bestuur van KihK, maar de gesprekken zijn nooit verder gekomen dan uitwisseling van plichtplegingen en de nadrukkelijke eis van de wethouder dat KihK excuses zou moeten aanbieden voor verstoring van een raadsbezoek aan de Drie-eenheid. Een waarlijk dienstbaar college.

Dat college heeft dus nog geen flauw idee over wat er met het Kerkje meer kan dan exposities houden en concerten organiseren. Jaren heeft het college de tijd gehad daarover na te denken en in overleg te treden met buurt en gebruikers.
Dat alles is bekend bij de LPG. Maar men heeft het niet aangedurfd het college op dit dossier aan te pakken. Het overleg is mislukt!

Krokodillentranen, dames en heren van de LPG, jullie hadden de sleutel in handen, maar hebben er geen gebruik van gemaakt.

Jacques van Geest
Fractievoorzitter VPGrave

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties