Velp

Open School St. Jozef in Velp

'Ieder kind wordt gezien'

Door Freddy Klooté

VELP - Lachende, spelende kleuters op een schoolplein. St.Jozefschool in Velp, omringd door de natuur. Prachtige locatie dus, met alle ruimte om kinderen een eind op weg te helpen op hun levensweg. Op de gevel, in grote letters “de Verrekijker”, de naam van de Brede School. Naast St. Jozef is er ook een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf in gehuisvest. Het is vandaag Open School, dus iedereen mag een kijkje komen nemen. Bij de ingang word ik verwelkomd door twee groep achters. Ze vragen beleefd en vriendelijk of ze me kunnen helpen. “Komt u maar mee”, is hun antwoord als ik naar de directeur vraag, “dan brengen we u naar meester Piet”. Ik ben nog geen vijf meter binnen of ik voel me al thuis. De school ademt leven. Bedrijvigheid. Kinderen samen aan het werk.

De Verrekijker.

In zijn kamertje zit meester Piet de Jongh. Directeur van St. Jozef in Velp en van basisschool de Kreek’l in Reek. Een man die sinds 1977 in het onderwijs werkzaam is, zowel in de klas als in de functie van directeur. Iemand met een onderwijshart, dat klopt voor de kinderen.

Critical Skills
Piet de Jongh: “Het is een concept uit de Verenigde Staten, dat bijvoorbeeld ook in Schotland een succes is geworden. Het is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept. Over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van elk individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. Op onze site zie je het verder in keurige zinnen beschreven, maar het belangrijkste is, dat wij er “onze eigen slinger” aan kunnen geven. We hebben diverse schoolbezoeken in Schotland afgelegd en om het jaar komen begeleiders van daaruit hier naar toe. We hebben het dan over noodzakelijke vaardigheden, eigenschappen, fundamentele waarden en kennis die er in de 21ste eeuw toe doen. Maar kom, laten we eens rond gaan kijken”.

In de gang, die eigenlijk in niets op een gang lijkt, hangen blaadjes aan een zuil met vragen: “Wat zou je kopen als je nog maar één ding mag kopen?” of: “Aan wie zou je wel eens een verhaaltje willen voorlezen”. “Wie uit het verleden zou je wel eens willen ontmoeten?” is ook wel een mooie. “Om elkaar beter te leren kennen”, legt meester Piet uit. “Als een kind dan naar binnen gaat laat hij met een wasknijper zien hoe hij zich voelt. De knijper kan vastgeschoven worden bij “Ik voel me goed”, Ik voel me blij” of “Ik voel me verdrietig”. Wat daarna gebeurt vertelt een leerling me: “Als ik mijn knijper bij “verdrietig” heb gezet, dan komt er heel snel iemand me ophalen uit de klas en met me praten”. Intern Begeleider Jeanne van Lith is ook bij het gesprek: “We willen dat ieder kind gezien wordt. En zich ook zo voelt. Geen enkel kind moet tot 12 uur met zijn verdriet rondlopen”.

“Als de kinderen in de kring zitten”, gaat Piet verder, “zeggen ze hun buren aan weerskanten goeiendag. Eén van de vragen van de pilaar in de gang kan daarna besproken worden. Dat is het contactmoment”. Het zou te ver voeren als we alle vakken gaan bespreken, dus kiezen we voor wereldoriëntatie. Piet: “We hebben geen methode-gebonden wereldoriëntatievakken meer. De kerndoelen hebben we zelf uitgewerkt in tijdvakken. Zo bespreken we in groep 1 en 2 de oudheid. Met bijvoorbeeld dinosaurussen. Ik was daar eens bij en die kinderen wisten warempel alle namen van die verschillende soorten”. Piet kan er nog hard om lachen. “In groep 7 en 8 hebben we het over de Gouden Eeuw. Als afsluiting brengen we dan een bezoek aan het Rijksmuseum. We werken met kernconcepten, die elke twee jaar aan bod komen. Die zijn breed georiënteerd en gerelateerd aan maatschappelijke betrokkenheid. Voor elk kind is er iets passends. Ieder kind mag zijn wie die is”.

St. Jozefschool Velp
Op de St. Jozefschool worden ook alle leerplichtigen die op het AZC wonen opgevangen. In die schakelklassen wordt vooral aan de Nederlandse taal, gebruiken en gewoonten gewerkt. Een leerkracht: “Ik vind het nog steeds enorm moeilijk als er op een ochtend weer één of meer kinderen niet komen. En dat dan blijkt dat ze met onbekende bestemming zijn vertrokken”. In de schakelklassen zijn zes leerkrachten en vier onderwijsassistenten werkzaam. Als de kinderen voldoende zijn voorbereid voor een reguliere basisschool, worden ze in de andere Graafse basisscholen ondergebracht.

St. Jozef heeft vier combinatieklassen. Piet: “Ouders moeten kunnen kiezen uit diverse stromingen. We hopen natuurlijk dat ouders een bewuste keuze voor onze school maken. Ik heb nu al veel over ons concept gezegd, maar natuurlijk draait alles om de kinderen. We vinden het allerbelangrijkste dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan”.

Piet de Jongh.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties