Velp

Grondruil versterkt natuur én landbouw in de Raamvallei

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

VELP - Op 5 maart tekende melkveehouder Corné Brands uit Velp voor de verkoop van 10 hectare van zijn landbouwgrond aan waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. De verkochte percelen, veldkavels voor Brands, liggen in het beekdal van de Hooge Raam en de Halsche Beek. Vervolgens tekende Brands op 15 maart voor de aankoop van de gehele boerderij van 14 hectare van zijn buurman. Daarvan sluit hij 11 hectare landbouwgrond aan zijn eigen bedrijf aan. De gebouwen en de rest van de ondergrond krijgen een nieuwe bestemming.

Wethouder van de gemeente Mill en St. Hubert Jos van den Boogaart en bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot hebben een bezoekje gebracht aan melkveehouder Corné Brands om hem te bedanken voor zijn positieve ondernemerschap.

Door de aankoop van de gronden in het beekdal van de Hooge Raam en de Halsche Beek kan beekontwikkeling gemakkelijker plaatsvinden. Er is namelijk ruimte op deze grote percelen om de Hooge Raam en de Halsche Beek te verleggen in het oorspronkelijke beekdal en de oevers natuurvriendelijk in te richten. Tevens kan door de 10 hectare aangekochte grond een waardevolle bijdrage worden geleverd aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en de Natte Natuurparel ‘Hooge Raam-Halsche Beek’. Ook de waterkwaliteit van de Hooge Raam zal er op vooruit gaan.

Betere landbouwpositie
Ook voor melkveehouder Brands heeft de grondruil meerdere positieve gevolgen. Zo zorgt hij voor een structuurverbetering van de landbouw omdat hij zijn natte veldkavels inruilt voor landbouwkundig geschiktere landbouwgrond die aan zijn huiskavel grenst. Tevens gaat hij er in oppervlakte iets op vooruit. Deze grondruil biedt ook een koppelkans, want door herbestemming van de voormalige boerderijgebouwen kan verpaupering van het buitengebied voorkomen worden.

Samen werkt beter
Deze grondruil is de eerste grote grondtransactie binnen de Verborgen Raamvallei en laat zien dat de werkwijze, met alle partijen de zoektocht inzetten naar meerwaarde voor iedereen, werkt. Om de opgaven die we samen hebben in het gebied te realiseren is slagkracht en ondernemerschap nodig van gemeenten, provincie, waterschap, natuurbeheerders, recreatie ondernemers en agrariërs nodig. Melkveehouder Brands is een goed voorbeeld van zo’n ondernemer. Hij heeft zijn landbouwgrond nu rondom de boerderij liggen en weet dat hij flink heeft bijgedragen een duurzame ontwikkeling van zijn leefomgeving!

Het waterschap heeft voor de financiering van de kavelruil een succesvol beroep gedaan op de subsidieregeling van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het fonds stelt regelmatig geld en grond beschikbaar. Met het doel om uiteindelijk een aaneengesloten, robuust natuurnetwerk in Brabant te realiseren. Lees meer over de subsidiekansen op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties