Velp

Enquête dorpsraad Velp: geen behoefte aan zorgcoöperatie en nieuwe functie kerk

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

VELP - Inwoners van Velp hebben geen behoefte aan de oprichting van een zorgcoöperatie. Ook de Vincentiuskerk (foto) hoeft volgens de Velpenaren vooralsnog geen nieuwe functie te krijgen. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête die de dorpsraad Velp in november 2017 heeft gehouden.

Op 18 januari van dit jaar hield de dorpsraad een bijeenkomst waarin de resultaten van de enquête werden gepresenteerd. De enquête was bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen van de Velpse bewoners over de toekomstige functie van de Vincentiuskerk en een eventueel op te richten zorgcoöperatie.

Vincentiuskerk
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er divers gedacht wordt over de nieuwe functie voor de Vincentiuskerk. Zo is woningbouw een optie, maar wordt ook vaak gerefereerd aan een culturele functie voor het kerkgebouw. De resultaten hiervan worden door de dorpsraad meegenomen in verdere overleggen. Het kerkbestuur heeft ook aangegeven dat de Vincentiuskerk voorlopig niet gesloten wordt. "Het is gebleken dat er weinig behoefte is om op dit moment een nieuwe functie te vinden voor de Vincentiuskerk of het opzetten van een zorgcoöperatie", stelt de dorpsraad.

Zorgcoöperatie
Het tweede onderdeel van de enquête ging over de behoefte van de Velpse inwoners om een zorgcoöperatie op te richten. Uit de resultaten bleek dat de meeste Velpenaren al op enige manier actieve hulp bieden aan zorgbehoevenden. Uit de enquête kwam ook naar voren dat er enkele bewoners zijn die graag zouden willen meepraten over een eventuele zorgcoöperatie. Deze bewoners zijn in de weken daarna benaderd en er is door de dorpsraad een gesprek met deze bewoners geïnitieerd. Daaruit is gebleken dat Velp beschikt over verschillende verenigingen die al activiteiten uitvoeren en zorgbehoevenden ondersteunen. Het oprichten van een zorgcoöperatie zou, in hun ogen, geen extra bijdrage meer leveren en misschien juist hinderlijk kunnen zijn. Daarnaast is het volgens de bewoners maar de vraag of een dorp als Velp zit te wachten op een coöperatie voor de zorg. “We hebben al verschillende activiteiten. Laten we daar verder op inzetten en deze meer promoten. Een zorgcoöperatie is daar niet voor nodig”, menen de bewoners.

De dorpsraad heeft afgesproken contact te zoeken met de verschillende verenigingen om te achterhalen wat er al voor activiteiten zijn en zal met deze verenigingen in gesprek gaan om te kijken wat er eventueel voor promotiemogelijkheden gewenst zijn.

De dorpsraad bedankt de mensen die de enquête hebben ingevuld en neemt de informatie vanuit de enquête mee in de verdere overleggen.

|Doorsturen

Frank van Dorst

2018-04-10 11:03:31

Stichting Kunst in het Kerkje organiseert met veel plezier en inzet exposities, concerten en andere culturele evenementen in het oud, Romaans Kerkje in Oud-Velp, ook naar Vincentius genoemd.
We bestonden vorig jaar 40 jaar en hebben energie om er nog 40 jaar in verder te gaan. Dus de functie van dit kerkje wijzigt niet.
Of misschien toch? Dat is iets waar de redactie van de Arena in zou kunnen duiken: 'de toekomst van de drie spitsen'.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties