Grave

Senioren KBO Grave viert 70-jarig bestaan

'Van gezelligheidsclub nu ook belangenbehartiger senioren'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Op woensdag 15 mei viert Senioren KBO Grave haar 70-jarig bestaan. Tussen 17 en 18.30 uur is er gelegenheid om het bestuur te feliciteren en het glas te heffen op deze speciale gebeurtenis. Deze blijde bijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van Catharinahof aan de Koninginnedijk in Grave. Het huidige bestuur, bestaande uit voorzitter Jetty Janssen, secretaris Marlie van de Ven-Dekkers, penningmeester Ria Gerrits-Vrijaldenhoven en de leden Annie Litjes, Henk Josemanders en Jan Bruijns, is voltallig aanwezig in het gezellige restaurant van Catharinahof om terug te blikken en, vooral, vooruit te kijken.

Bestuur Senioren KBO Grave.

De zorg voor ouderen kwam in Grave op gang vanuit de Katholieke Arbeiders Beweging. Er werd een organisatie opgezet met als speerpunten verbetering van financiële en materiële omstandigheden, de gezondheidszorg en het voorkomen van 'ledigheid'. Een omschrijving van de situatie van werknemers die na jarenlang hard en veel werken op hun 65e ineens thuis kwamen te zitten. Of er toen al sprake was van geraniums is uw verslaggever niet bekend. Deze omslag in het leven was aanleiding om voorzichtig te beginnen met het opzetten van soosmiddagen, praatuurtjes, ontwikkeling en vorming, onderling ziekenbezoek en andere sociale bezigheden. In 1949 werd ook in Grave de Katholieke Bond van Ouderen een feit. In eerste instantie nog gesponsord door de KAB en later met openstelling voor ook andere mensen dan arbeiders groeide de vereniging op eigen benen verder uit. Omdat velen de kar getrokken hebben en het huidige bestuur niemand willen vergeten is afgesproken om geen namen van de vele markante voorzitters te noemen.

Sociale voorzieningen
Aan de opkomst van de sociale voorzieningen, o.a. de AOW hebben de ouderenbonden en hun plaatselijke afdelingen een belangrijke bijdrage geleverd. Belangrijke pijlers waarop de lokale afdelingen hun activiteiten ontplooiden en vele leden wisten te bereiken waren gezondere en betere huisvesting, ook in de bejaardenhuizen, betere gezondheid en voorlichting over voeding, lichamelijke hygiëne, gymnastiek en verschillende vormen van ontspanning door zang en muziek. Het waren de jaren ’70. De drie K’s, kaarten, kienen en keuvelen namen een belangrijke plaats in. Jetty Janssen: “En nu zitten we midden in de verandering. Naast de ontspanning die belangrijk is, gaan we ons steeds meer bezig houden met belangenbehartiging. Dat vraagt om een ander “soort” bestuursleden. De overheid stoot steeds meer taken af, vooral in de zorgsector. We zijn op dit moment al volop bezig met meepraten en denken in diverse organisaties op het gebied van seniorenzorg. Zo zijn we vertegenwoordigd in de commissie Welzijn Ouderen Grave, de Dementievriendelijke Gemeente, het Platform mensen met een functionele beperking en samen met de gemeente Grave, fysiotherapeuten en de GGD in de commissie Kwetsbaarheid de baas”. Marlie vult aan: “Met alle vier de KBO’s in de gemeente Grave hebben we nu één Kring gemeente Grave KBO, die twee keer per jaar samenkomt. Op de agenda staan dan onderwerpen als openbaar vervoer, woningbouw, mobiliteit, huisvesting en sociale contacten”.
Uw verslaggever was voorafgaand aan het interview even gaan kijken naar de activiteiten tijdens de soosmiddag en zag enthousiaste mensen bezig met koersbal en biljarten. Annie: “Natuurlijk zijn ook die soosmiddagen belangrijk. Ze worden vier keer per week gehouden. En ze zijn voor iedereen toegankelijk. Ook voor niet-leden. Belangrijk hierbij is de ondersteuning door onze vrijwilligers”. Daar heeft Annie wat gezegd. Meteen gaat het hele bestuur los over de belangrijkheid van de vrijwilligers. Henk: “We hebben 37 vrijwilligers. Heel actief en ook zeer flexibel. Kan er iemand plotseling niet, dan hoeven we zo maar een ander te bellen. Ze hebben in die 70 jaar Senioren KBO wel een ereplaats verdiend”. Jetty is er ook verguld mee: “Onmisbaar zijn ze. En als je ons programma bekijkt merk je ook waarom. Dat programma staat ook vermeld in “Ons Buukske”. Ook al een product van onze vrijwilligers. En of het nou gaat om bij het koersbal te leiden of mee te gaan op onze reizen naar Rotterdam of Arcen, ze zullen nooit ontbreken”. De vrijwilligers zijn zelf heel enthousiast. Eén van hen: “Je helpt er een ander mee en je bent zelf ook onder de mensen”.

Er wordt zo veel gegeven aan de medemens in Grave. Ontspanning en belangenbehartiging. Jetty: “Maar we denken ook aan de medemens elders. We hebben jarenlang donaties gedaan voor HAR (Hulp aan Roemenië) en sinds kort geven we donaties aan WensAmbulance Brabant. Dus mochten er mensen naar onze receptie komen en niet weten welk geschenkje ze mee kunnen nemen, dan weten ze nu dat eventuele donaties naar dit doel gaan”.
De bestuursleden gaan verder met hun agenda. Nee, niet over de Jubileumdag. Daar is een aparte Jubileumcommissie voor, bestaande uit Jetty Janssen, Marlie van de Ven, Riek Merkx, Elly van der Spalk en Hennie Visser.

De voltallige jubileumcommissie. (foto: Jan Bruijns)

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties