Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Vakantie en testament

Door Leon Kersten

De zomervakantie staat voor de deur en het lijkt er op dat veel stellen en gezinnen binnenkort eindelijk weer op pad kunnen gaan voor een welverdiende vakantie. Soms komt men dan nog snel bij de notaris met de vraag of alles goed geregeld is.

Of iets goed geregeld is natuurlijk afhankelijk van ieders eigen uitgangspunten, maar het is goed om na te denken of er wellicht een testament nodig is dan wel of je bestaande testament gemoderniseerd dient te worden.

Een bestaand testament is gebaseerd op uw persoonlijke situatie van dat moment en de toen geldende wetten en regels. Omdat het testament in zekere zin een momentopname is, is het belangrijk om uw testament regelmatig opnieuw te (laten) bekijken. Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen veranderen. Uw testament kan dan anders uitwerken dan u had bedoeld of verwacht.

Erfbelasting
Een testament heeft invloed op het betalen van erfbelasting en kan ervoor zorgen dat er minder belasting moet worden betaald of het betalen wordt uitgesteld. In de huidige moderne testamentsvormen wordt hier meer aandacht aan besteed dan vroeger. Indien u bijvoorbeeld uw huis 30 jaar geleden heeft gekocht is deze, kijkend naar de waardestijgingen van woningen, nu behoorlijk meer waard geworden. Dat heeft dus ook invloed op de belastingheffing bij overlijden.

Executeur aanstellen
In een modern testament wordt bijna altijd een executeur benoemt. De executeur is degene die de nalatenschap afwikkelt, de schulden betaalt, aangifte voor belastingen verzorgt etcetera.
De rol van de executeur is uitgebreid beschreven met als bedoeling duidelijkheid te scheppen, ruzie te voorkomen en de afwikkeling van de nalatenschap te vergemakkelijken.
In veel oude testamenten is er echter geen executeursbenoeming opgenomen of is het slechts summier geregeld wat de afwikkeling weer lastiger kan maken.

Verpleeghuis
In 2013 zijn de regels rondom de eigen bijdrage bij bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis veranderd. Daarom worden in huidige testamenten vaak een “verpleeghuis-clausule” opgenomen. Deze clausule zorgt er voor dat de kinderen hun erfdeel in de nalatenschap van de eerst overleden ouder al kunnen krijgen als de achtergebleven ouder in een verpleeghuis wordt opgenomen. Het vermogen van de langstlevende ouder wordt dan vaak aanzienlijk verminderd.

Tweetrapstestament laten controleren!
Vanaf ongeveer het jaar 2010 zijn veel tweetrapstestamenten gemaakt. Met een zogenaamd tweetrapstestament kan onder meer erfbelasting worden uitgesteld naar het moment van het overlijden van de laatste ouder. Met een tweetrapstestament is het echter niet altijd zo zijn dat uiteindelijk minder erfbelasting is betaald. Ook heeft de financiële afwikkeling soms meer voeten in de aarde dan je zou verwachten.
In veel tweetrapstestamenten staan verder soms voorwaarden opgenomen die naar de huidige maatstaven niet voldoende zijn of zelfs ongewenst zijn!
Met een moderner testament kunnen veel van deze nadelen worden weggenomen.

Het is dus raadzaam om uw testament regelmatig door de notaris te laten beoordelen, ook als het nog niet zo lang geleden is dat u een testament heeft gemaakt. Je testament regelen of laten controleren hoeft natuurlijk niet per se vóór de zomervakantie, maar het is wel een mooi moment om het te doen.

Vraag het de notaris.

Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10, Grave
0486-473941

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties