Grave

U heeft een testament; voor 'altijd' goed geregeld?

Door Leon Kersten

U heeft wellicht al een testament gemaakt. Dit testament is gebaseerd op uw persoonlijke situatie van dat moment en de toen geldende wetten en regels. Omdat het testament in zekere zin een momentopname is, is het belangrijk om uw testament regelmatig opnieuw te (laten) bekijken. Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen veranderen. Uw testament kan dan anders uitwerken dan u had bedoeld of verwacht.

Erfbelasting uitstellen of besparen
Een testament heeft invloed op het betalen van erfbelasting en kan ervoor zorgen dat er minder belasting moet worden betaald of het betalen wordt uitgesteld. In de huidige moderne testamentsvormen wordt hier, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, meer aandacht aan besteed.

Tweetrapstestament laten controleren
Vanaf ongeveer het jaar 2010 zijn veel tweetrapstestamenten gemaakt. Met een zogenaamd tweetrapstestament kan onder meer erfbelasting worden uitgesteld naar het moment van het overlijden van de laatste ouder. Het tweetrapstestament kan er echter ook soms er toe leiden dat uiteindelijk bij het overlijden van beide ouders meer erfbelasting moet worden betaald. Ook heeft de financiële afwikkeling soms meer voeten in de aarde dan je zou verwachten. In veel tweetrapstestamenten staan verder soms voorwaarden opgenomen die naar de huidige maatstaven niet voldoende zijn of zelfs ongewenst zijn! Met een moderner testament kunnen veel van deze nadelen worden weggenomen.

Executeur aanstellen
Een executeur regelt de administratieve afwikkeling van je erfenis, zoals het doen van belastingaangifte en het betalen van rekeningen. Dit is praktisch, vooral als er meerdere erfgenamen zijn. We zien in de praktijk dat een executeur ook onenigheid tussen de erfgenamen voorkomt.
In een modern testament is de rol van de executeur uitgebreid beschreven met als bedoeling duidelijkheid te scheppen en de afwikkeling te vergemakkelijken. In veel oude testamenten is er echter vaak geen executeursbenoeming opgenomen of is het slechts summier geregeld wat de afwikkeling weer lastiger kan maken.

Testament verouderd?
Omdat het erfrecht in 2003 ingrijpend is gewijzigd en ook de wet die de erfbelastingen regelt in 2010 is gewijzigd, zien we dat oudere testamenten anders kunnen uitpakken dan verwacht. In 2013 zijn de regels rondom de eigen bijdrage bij bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis veranderd. Daarom wordt in huidige testamenten vaak een 'verpleeghuis-clausule' opgenomen. Deze clausule zorgt er voor dat de kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een verpleeghuis wordt opgenomen. Het vermogen van de langstlevende ouder wordt dan aanzienlijk verminderd.
Om verwarring en ongewenste effecten van het testament te voorkomen, kan in veel gevallen het testament beter worden vernieuwd. Het is daarom raadzaam uw testament regelmatig door de notaris te laten beoordelen, ook als het nog niet zo lang geleden is dat u een testament heeft gemaakt. Een dergelijke beoordeling is kosteloos.

Vraag het de notaris
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar u kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er het gratis spreekuur op dinsdagen van 17 tot 18 uur en op ons kantoor in Mill is het gratis spreekuur op maandagen tussen 17 en 18 uur.

Mr. Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Vestiging Grave (voorheen Notariskantoor Meurs)
Markt 10, Grave
0486-473941

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties