Grave

Toelichting Plan van Aanpak ‘tegengaan overlast asielzoekers’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Op dinsdag 17 maart, tijdens de vergadering van de commissie Inwoners en Bestuur in Grave, worden de commissieleden bijgepraat over de stand van zaken van het Plan van Aanpak met betrekking tot overlastgevende ‘asielzoekers’ uit onder ander het asielzoekerscentrum (azc) in Velp (foto). Tijdens de vergadering wordt ook een presentatie verzorgd door een van de landelijke ketenmariniers; speciale functionarissen, aangesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, die gemeenten ondersteunen bij de aanpak van dergelijke overlast. De vergadering is openbaar, iedereen is welkom in de Graafse raadszaal vanaf 19.30 uur. 

"Ondernemers in de gemeente Grave, maar ook inwoners en buspassagiers van – met name – Lijn 99 (Grave–Nijmegen) ervaren overlast of hebben overlast ervaren van een kleine groep asielzoekers, onder andere afkomstig uit het azc in Velp", schrijft gemeente Grave in een persbericht. "De overlast bestaat uit onder andere diefstal, intimidatie, het niet hebben van een geldig vervoersbewijs en zakkenrollen. Overlast die de veiligheid en het veiligheidsgevoel van hen die er bij betrokken raken, ernstig aantast."

Niet alleen de gemeente Grave ervaart problemen met overlastgevende asielzoekers. "Feitelijk betreft het een landelijk probleem dat zich veelal concentreert rond azc’s. In de regel gaat het ook niet om ‘echte asielzoekers’ maar om ‘kansloze, jonge asielzoekers’ uit veilige landen. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt daarom hulp geboden."
Ketenmariniers ondersteunen gemeenten bij een integrale aanpak van de overlast. Een aanpak waar allerlei partijen, zoals in het geval van Grave onder andere het COA, de (vreemdelingen)politie, justitie en vervoersmaatschappijen, bij zijn betrokken. De ketenmariniers fungeren daarbij ook als schakel tussen partijen.

In de afgelopen weken hebben de eerste overleggen tussen partijen plaatsgevonden. Daarbij is afgesproken dat een Plan van Aanpak wordt opgesteld. Tijdens de vergadering van de commissie Inwoners en Bestuur op 17 maart worden de commissieleden geïnformeerd over het plan van aanpak. Maar andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Door het bijpraten van de commissieleden, mede in aanwezigheid van de ketenmariniers, geeft het college tevens uitvoering aan een door de gemeenteraad aangenomen motie “Aanpak overlast kleine groep asielzoekers”. Deze motie, door de fractie Lokale Partij Grave ingediend, werd op 10 december 2019 unaniem aangenomen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties