Grave

Theo Lemmen (VVD) wethouder in nieuwe coalitie Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Grave heeft een nieuwe coalitie, die wordt gevormd door de Lokale Partij Grave (LPG) en de VVD, ondersteund door Keerpunt 2010. Theo Lemmen neemt namens de Graafse liberalen de wethouderspost over van CDA'er Ben Peters, die onlangs opstapte als bestuurder. 

In de raadsvergadering van 18 februari stapte Ben Peters op als wethouder van de gemeente Grave, nadat zijn partij CDA op zijn ontslag had aangedrongen. De LPG zegde eerder het vertrouwen op in het CDA als coalitiepartner. Na overleg tussen Ben Peters, de fractie en het bestuur van het CDA werd besloten de wethouder uit het college terug te trekken. De christendemocraten kwamen terug op de met de LPG gemaakte afspraken binnen de coalitie over een eventuele herindeling en dat leidde tot een coalitiebreuk.

Coalitiegenoot LPG stemde oorspronkelijk in met het aanblijven van wethouder Peters, ook zonder dat het CDA deel uit zou blijven maken van de coalitie, mits de afspraken die in het coalitieakkoord waren gemaakt, onverminderd overeind zouden blijven en door de wethouder onderschreven zouden worden. Dat bleek niet het geval en ook de handreiking van de LPGrave om in mei een referendum te organiseren, was niet voldoende.

Nieuwe coalitie
Als gevolg van de coalitiebreuk benaderde de LPG de afgelopen weken de Graafse VVD en Keerpunt 2010 om deel te nemen aan een nieuw te vormen coalitie. Beide partijen hebben zich uitgesproken over een zelfstandig Grave en zijn niet overtuigd van de voordelen van een herindeling, maar zijn wel bereid mee te werken aan het referendum in mei en bij voldoende draagvlak zich te richten naar de uitkomst. Na uitvoerig onderling overleg zijn de drie partijen tot een akkoord gekomen en komt er een nieuwe coalitie van LPG en VVD, gesteund door Keerpunt 2010.

VVD Grave-voorzitter Huub Linders: "Vooralsnog liggen er echter nog verschillende uitdagingen in Grave en is het voor de Graafse inwoners van belang dat politieke discussies en meningsverschillen niet leiden tot stagnering, of erger nog, het volledig stilvallen van de diverse plannen die Grave nog mooier en interessanter zullen maken en vooral ook beantwoorden aan de behoeften van de Graafse inwoners en ondernemers."

Theo Lemmen
Nu de VVD is toegetreden tot de coalitie, zal zij ook een wethouder afvaardigen die de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling op zich neemt. Linders: "Theo Lemmen, woonachtig in Escharen, heeft ruime ervaring als bestuurder van diverse bedrijven en (overheids)organisaties, gedegen inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke aangelegenheden en specifiek op het gebied van duurzaamheid. De coalitie, maar de Graafse VVD in het bijzonder, is erg verheugd met Theo Lemmen als kandidaat-wethouder."

"In het belang van Grave, pleiten we ervoor dat de voltallige gemeenteraad zich constructief zal blijven opstellen om in onderlinge samenwerking tot mooie resultaten te komen voor onze gemeenschap", stelt de VVD. "Deze nieuwe coalitie zal hier in ieder geval alles aan doen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties