Grave

Studenten aan het werk voor Graafs winkelcentrum; vul de enquête in

Door Freddy Klooté

GRAVE - Sinds een paar maanden zijn twee groepen van drie studenten van Avans Hogeschool in Den Bosch bezig met een onderzoek naar het winkelgebied in de Graafse binnenstad. Opdrachtgever is Centrum Management Grave. Jeroen van der Eerden, voorzitter/secretaris van het Centrum Management begeleidt de studenten. Het onderzoek, waarbij ook de Provinciale Retail Adviescommissie is betrokken en dat in tien Brabantse gemeenten plaatsvindt, bestaat uit een onderzoeksgedeelte, gevolgd door een advies- en implementatiegedeelte. Na 20 weken krijgen de opdrachtgevers een eindpresentatie, waarin de studentengroepen op basis van hun onderzoek hun advies gaan uitbrengen. Inclusief een plan om een en ander tot uitvoering te brengen.

Voor dit onderzoek hebben de studenten een enquête ontwikkeld. Omdat het voor alle partijen, inclusief de burgers van Grave, van belang is dat zoveel mogelijk mensen deze enquête invullen, hierbij de link: https://forms.gle/d19uMv6LrV18zzjn8.

Aan de telefoon heb ik Berend de Jong: "Samen met Niek Wille en Jantine Sijsenaar vormen wij een groep. We zijn derdejaars studenten van de afdeling Ondernemerschap en Retailmanagement. We zijn hard aan het werk een strategisch plan te schrijven voor het winkelgebied van Grave. Natuurlijk ben ik eerst in Grave wezen kijken. Op een maandagochtend". "Oei", roep ik, "niet de meest geschikte ochtend van de week". Berend lacht: "Nee, het was niet bepaald druk. Maar daar ging het niet om. Wat ik zag was geweldig. Een stad met karakter. Met de uitstraling van het historisch verleden. Het voelde alsof ik op vakantie was in een Frans stadje. Het was echt leuk. Dit had ik helemaal niet verwacht. Het retaillandschap van vroeger ziet er anders uit dan dat van de toekomst. Dat komt onder andere door de teruggelopen economie en de toetreding van online verkoopkanalen. Daardoor hebben veel winkelgebieden het zwaar. Er zijn minder mensen in de stad en de besteding per persoon is ook teruggelopen. Veel gemeenten en grotere steden zijn al aan de slag. Het blijft echter een uitdaging om een geschikt strategisch en toekomstbestendig plan te maken voor hun winkelgebied. Dat geldt ook voor Grave en daarom heeft het Centrum Management onze hulp gevraagd". Berend is een vlotte prater: "We zijn met ons groepje begonnen, met als doel het schrijven van zo'n plan voor Grave. Hierbij kijken we onder andere naar de wensen van de gemeente, de ondernemers, inwoners en bezoekers. We hopen de gemeente en het Centrum Management een beeld te geven van wat nodig is om Grave weer een frisse en bruisende stad te maken waar mensen graag naartoe komen". Al ideeën voor veranderingen? Berend: "Je zou kunnen denken aan zaken die te maken hebben met leegstand, woon- en werkruimte, parkeren, milieu, beleving en sociabiliteit. Ik kan er nog niet veel meer over zeggen."

Aankloppend bij de gemeente krijg ik te maken met een enthousiaste Monique Schaap, werkzaam als bedrijfscontactfunctionaris: "Studenten van de Avans Hogeschool Den Bosch werken momenteel in opdracht van het Centrum Management Grave aan een Placemaking project, waarbij zij onder andere de belangen, verwachtingen en behoeften met betrekking tot het winkelgebied Grave in beeld brengen. Hiervoor hebben zij een online enquête opgesteld. De uitkomsten worden ook meegenomen in het 'visiedocument toekomst binnenstad Grave, 'dat de gemeente dit jaar gaat opstellen. De studenten houden via Skype (in verband met het coronavirus kunnen ze niet naar het stadhuis komen, red.) een interview met wethouder Anja Henisch".

Om de studenten, en ons winkelcentrum, te helpen, de slotvraag: Heeft u de enquête al ingevuld? Meteen doen. Het is zo gepiept.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws



Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties