Grave

Sport- en beweegnota Grave unaniem vastgesteld

Door Freddy Klooté

GRAVE - In de Graafse gemeenteraad was vorige week ook plaats voor sport en bewegen. Een onderwerp dat op diverse agenda’s - plaatselijk, regionaal en landelijk - een steeds hogere plaats inneemt. In 2019 is in Grave besloten dat sport en bewegen een speerpunt zou worden en dat het dit zal leiden naar een sterk verenigingsleven en een sterk sport- en beweegaanbod. En bovendien een versterkte sportinfrastructuur zal creëren, zodat 'Heel Grave sport'. Dat vereist een constructieve samenwerking tussen gemeente, sportaanbieders en overige stakeholders. Ook vraagt dit om een toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod voor iedereen. Dit kan niet zonder een derde ambitie, passende sport- en beweegvoorzieningen en sportaccommodaties. Besloten werd om in Grave een 'sport- en beweegnota 2021+' vast te stellen. Over die sport- en beweegnota werd tijdens de laatste raadsvergadering gesproken.

Er is wat tijd over heengegaan. Tijdens de bijeenkomsten in 2019 ter voorbereiding op deze sport- en beweegnota bleek er onvrede te zijn bij diverse buitensportverenigingen. Zij vonden dat er te weinig werd geïnvesteerd in hun sportaccommodaties. Er werd met argusogen gekeken naar de nieuwe sportaccommodatie van de drie voetbalclubs die gingen fuseren en een nieuwe sportplek vonden op De Kranenhof. Inmiddels is er een subsidieregeling vastgesteld, waarin die buitensportverenigingen zich kunnen vinden en is de tijd rijp om de sport- en beweegnota 2021+ vast te stellen.
De raad was positief. Rob Bannink maakte zich wel zorgen over de subsidieregeling voor de buitensportverenigingen als Grave op 1 januari 2022 onderdeel is van de gemeente Land van Cuijk. Marion Hulsebosch (VPGrave): "Een sportnota met geen verrassingen. Keurig verwoord. Niet met sprankelende innovatieve ideeën, maar de nieuwe gemeente kan ermee vooruit”. "Mooi, maar een summiere ambitie vanuit onze gemeente”, vond Jochem Jacobs (CDA), “het fundament is destijds gelegd door CDA en LPG door geld beschikbaar te stellen voor verscheidene clubs om zich te ontplooien. De clubs kunnen hiermee vooruit. De nota is niet erg vernieuwend of veelzeggend. Maar toch zijn we al veel verder dan andere gemeenten in het Land van Cuijk als het om sport gaat. Veel verenigingen zijn al geprivatiseerd en in staat om op eigen benen te staan. En dat is iets om trots op te zijn en dat we mogen uitdragen. Ik had wel wat meer verwacht van diverse onderdelen zoals apparatuur bij Laco en een ouderenzwempas.”

Edwin van Kraaij excuseerde zich bij zijn collega’s dat hij een wat langere boodschap had. Ondanks de volle agenda. Enkele fragmenten uit zijn betoog: “Een toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod voor iedereen; dit lijkt een eenvoudige ambitie maar juist hierin zijn nog veel acties nodig. In deze ambitie wordt namelijk gesteld om te streven naar een positief sportklimaat. Denk hierbij aan een gezondere sportkantine, een rookvrij sportpark, invoering van een verplichte VOG voor vrijwilligers, het tonen van respect voor tegenstanders en scheidsrechters enzovoort. Promotie en stimulering van sporten, zoals het aanbod van sporten en bewegen voor iedereen, van jong tot oud, van valide tot minder valide. Het aanstellen van een beweegcoach kan hierbij helpen. Bij een betaalbaar sportaanbod denk ik aan financiële ondersteuning aan leden die problemen hebben met het betalen van contributies maar ook aan verenigingen in de vorm van subsidies. Van enkele collega’s hoorde ik dat ze deze sportnota wat veilig vonden met weinig ambitie. Daar ben ik het niet met hen eens, al kan ik wel begrijpen waar hun mening vandaan komt. In de sportnota worden een drietal ambities uitgewerkt waarbij de tijd de realisatie hiervan heeft ingehaald. Met andere woorden, het beleid dat deze nota beschrijft is al volop in uitvoering en een deel van de ambities is al gerealiseerd. Dat betekent niet dat de nota overbodig is want er is nog genoeg te doen om heel Grave aan het sporten en bewegen te krijgen”.

Hennie Bongers was kort maar krachtig: “Een prima stuk”. Marion Wierda had ook de zorg over de toekomst van de subsidies van de buitensportverenigingen. Wethouder Ike Busser kon zowel Rob Bannink als Marion Wierda geruststellen. “De contractovereenkomst met de verenigingen is een soort subsidie en dat betekent dat een nieuwe raad, of college, hiernaar kan kijken, maar het bestuurlijk fatsoen zegt dat de verplichtingen die wij zijn aangegaan door de rechtsopvolger worden gevolgd. De sportverenigingen kunnen dus gerust zijn”.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties