Grave

Snel geld nodig tegen wateroverlast door extreem weer

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Hevige regenval zorgde vorige week voor veel overlast en schade. Zo werden onder meer Reek en Grave zwaar getroffen door enorme hoosbuien. Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het kabinet om versneld middelen beschikbaar te stellen voor maatregelen tegen wateroverlast door extreem weer. Dit om te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij inwoners en bedrijven.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn snelle maatregelen noodzakelijk omdat extreem weer steeds vaker voorkomt.  "Als we nu niets doen, kijken we in de nabije toekomst tegen torenhoge schade en overlast aan", stelt Ina Adema, voorzitter van de VNG-commissie Water. "De regenbuien van afgelopen week en de overlast die als gevolg daarvan is opgetreden, geven aan dat klimaatadaptatie geen uitstel meer duldt."
Het verzoek van gemeenten, provincies en waterschappen aan het Rijk dient om de noodzakelijke versnelling van klimaatadaptatie mogelijk te maken en voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. Zoals de afspraak in het Interbestuurlijk programma is. Alleen op die manier kan Nederland op tijd klimaatbestendig worden. Met de komst van het Interbestuurlijk Programma onderschreef het kabinet de urgentie van klimaatadaptatie.

'Financiële impuls'
De in het programma toegezegde financiële impuls om in alle gemeenten de aanpak te versnellen blijft tot op heden echter uit. "De eerste plannen zijn sinds september 2017 klaar, het is nu tijd dat de schop de grond in gaat", vindt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. "Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het onduidelijk of het Rijk invulling zal geven aan de toezegging dat al vanaf dit jaar financieel wordt bijgedragen aan de oplossing van dit grote en groter wordende maatschappelijke vraagstuk."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties