Grave

Kerkbestuur kiest voor 'open en groene kerken'

Sluiting kerken gemeente Grave voorlopig van de baan

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - In de parochie H. Elisabeth is sluiting van de kerken voorlopig van de baan. "Uit overleg tussen gemeente, dorpsraden en kerkbestuur is gebleken dat er in Escharen, Gassel en Velp geen enkel draagvlak is voor sluiting", zegt Alex van Megen, vice-voorzitter van het kerkbestuur H. Elisabeth Escharen, Gassel, Grave en Velp. "De dorpsraad van Escharen heeft zelfs gezegd zich in de eigen gemeenschap sterk te maken voor de Sint-Lambertuskerk. Het kerkbestuur hoopt dat de dorpsraden van Gassel en Velp volgen. Tegelijkertijd zet de parochie stappen in de richting van ‘groene’ kerken. Zo vindt het dat het opwekken van zonne-energie via de kerkdaken bespreekbaar moeten zijn."

Het kerkbestuur blijft investeren in beweging van de stad naar de dorpen en andersom, geeft Van Megen aan. "Het is belangrijk dat katholieken elkaar ontmoeten, leren kennen en met elkaar spreken over het geloof. De diverse succesvolle initiatieven die daarover ontwikkeld zijn, worden uitgebreid. Omdat de kerken van de mensen zijn, blijven zij zolang het mogelijk en wenselijk is gewoon open. Bisschop De Korte (Den Bosch) heeft als beleid dat het huidige aanbod in de verschillende parochies van ons bisdom niet verder verminderd wordt. Dat gebeurt dan ook niet in Escharen, Gassel, Grave en Velp."

Gassel en Velp
De liefde voor de kerk moet van twee kanten komen, stelt Van Megen. "De dorpsraden, die nadachten over de toekomst van de eigen kerk, hebben ervaren dat er niemand in Esteren, Gassel en Velp voelt voor sluiting van de kerk. De dorpsraad van Escharen is daarom bereid om in actie te komen voor de H. Lambertuskerk. Zo'n beweging is in Gassel en Velp net zo nodig. Het is namelijk de gemeenschap zelf die kan zorgen dat de kerken openblijven en onderhouden worden."

Het gaat steeds beter met de parochie H. Elisabeth, vindt Van Megen. "Door dit vertrouwenwekkende perspectief durft het kerkbestuur de parochianen om een extra steun in de rug te vragen. Er is namelijk meer geld nodig om de jaarlijks stijgende kosten te dekken. Van de kerkbijdragen worden de pastoor, het pastoraat, de liturgie, de koren, de verwarming, het licht, het onderhoud van de kerkhoven enzovoorts betaald. De parochie kan alleen financieel gezond blijven als mensen in Escharen, Gassel, Grave en Velp bereid zijn om voor hun eigen kerk op te staan."

Vergroening
Franciscus I zet in op duurzaamheid en het behoud van de schepping. Reden dat het kerkbestuur de afgelopen jaren een aantal kleine en grotere maatregelen heeft genomen om het energiegebruik in de kerken te verlagen. "Naast het ideële resultaat – een schonere wereld – is er het financiële voordeel. De grootste last van de kerkgebouwen is de energierekening. Het kost namelijk nogal wat om de grootste en hoogste gebouwen van Escharen, Gassel, Grave en Velp te verwarmen (voor korte tijd en een beperkt aantal mensen). Tegelijkertijd mogen op monumentale kerkdaken geen zonnepanelen worden aangebracht. Het kerkbestuur wil hierover in gesprek met de Stichting Restauratie Elisabethkerk Grave, het gemeentebestuur en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het baalt als een stekker dat het koesteren van de kerken als huizen van geloof, gemeenschap en gezamenlijke geschiedenis geen gedeelde verantwoordelijkheid is. Grote oplossingen, die zoden aan de dijk zetten, stuiten op bezwaren. Out of the box-denken is er niet bij. Tegelijkertijd houdt de overheid de hand op de knip en vloeit er (op dit moment) geen cent subsidie naar het onderhoud van de kerken in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Daarom zoekt het kerkbestuur de dialoog, om te bezien in hoeverre het mogelijk is leien met zonnecellen op de kerkdaken te leggen of op een andere wijze de energielasten van met name de Sint-Elisabethkerk te minimaliseren, zodat ook de Dom aan de Hoofdwagt uit de financiële gevarenzone komt."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties