Grave

Seniorenwijzer Grave

Door Welzijn Ouderen Grave

Informatie over diensten, activiteiten en belangrijke adressen voor alle senioren van Grave, Escharen, Gassel en Velp. Deze rubriek wordt verzorgd door Welzijn Ouderen Grave. Onze organisatie heeft als doel het welzijn van alle ouderen en hun mantelzorgers in de gemeente Grave te bevorderen. Alle verzoeken voor informatie, hulp of ondersteuning kunnen op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur gemeld worden via ons telefoonnummer 0486-729004 of 24 uur per dag via info@welzijnouderengrave.nl. Kantooradres: Rogstraat 22, 5361 GR Grave. Voor verdere informatie zie www.welzijnouderengrave.nl. 

We zijn erg blij u te kunnen melden dat een aantal van onze activiteiten weer opgestart is.
* Meer Bewegen voor Ouderen: in Grave, Escharen en Velp zijn de bijeenkomsten opgestart en draaien weer vol enthousiasme.
* Zin op Zondag: Zondag 30 augustus is er weer Zin op Zondag. U bent welkom in de hemelvaartzaal van de St. Elisabethkerk. U kan deze ruimte bereiken door de weg naast de ijssalon en het huis de kerkleuner in te lopen en na de bochtjes is er links een deur. U bent welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. De vrijwillig(st)ers willen u allen weer graag ontmoeten. Iedereen die moeite heeft om weer zo'n stille, mogelijk eenzame zondag door te komen is welkom. De koffie of thee kost 1 Euro per kopje wat u daar in een spaarpotje kunt stoppen, dus graag gepast.

Verzoeken voor ondersteuning vanuit Graag Gedaan en de Ouderenadviseurs gaan onverminderd door.

Binnenkort hopen we u ook nieuws te kunnen melden vanuit de Computerhoeken.

KBO-informatie: Onderstaande activiteiten zijn voor alle senioren toegankelijk:
SENIOREN KBO GRAVE: de Soosmiddagen in Catharinahof zijn weer gestart.
Biljarten: op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur; Koersbal: op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur; Kaarten maken: dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur; Sjoelen: op maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Meer informatie bij het secretariaat: 0486-472788. Deze activiteiten gaan ook door tijdens de vakantieperiode.

Liederentafel: “Ons Plezier” kan nog niet starten i.v.m. de coronaregels.

KBO Gassel
Onderstaande activiteiten zijn voor alle senioren toegankelijk:
Activiteiten zijn weer gestart per 1 juli in de Viersprong
De maandagmorgen voor biljarten (9.00 uur tot 11.00 uur); Dinsdagmiddag de hobbyclub (14.00 uur tot 16.00 uur); Donderdagmorgen koersballen (9.30 uur tot 11.30 uur); Donderdagmiddag soosmiddag (14.00 tot 16.30 uur); Jeu de boules op dinsdagmiddag en donderdagavond.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties