Grave

Ruime meerderheid Grave kiest voor aansluiting bij Land van Cuijk (UPDATE 2)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Ruim tweederde van de inwoners van Grave wil dat hun gemeente aansluit bij de fusiegemeente Land van Cuijk, zo blijkt uit de woensdag gehouden volksraadpleging over de bestuurlijke toekomst.

In de gemeente Grave gingen de inwoners op 17 maart niet alleen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij konden ook hun stem uitbrengen voor de inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. Dit werd door 78,96% van de kiesgerechtigde inwoners gedaan.
Tijdens de raadpleging werd de volgende vraagstelling voorgelegd: 'Bent u voor het behoud van de gemeente Grave?' Door 31,97 procent van de stemmers werd 'ja' als antwoord ingevuld. 67,37 procent van de stemmers kruiste het vakje 'nee' aan.
Vrijdag om 12 uur wordt de uitslag definitief vastgesteld door het hoofdstembureau. Dinsdag 23 maart vergadert de gemeenteraad van Grave over de uitslag van de inwonersraadpleging.

'Overduidelijk'
"Het is overduidelijk dat de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp kiezen vóór het positieve perspectief van het Land van Cuijk", reageert fractievoorzitter Alex van Megen van CDA Grave op de uitslag van de raadpleging. "Het oordeel dat is geveld is een helder signaal aan de gemeenteraad, het provinciebestuur en het Rijk. Een opkomst van bijna tachtig procent en een tweederde meerderheid vóór herindeling kunnen geen aanleiding zijn voor misverstanden. Als CDA vinden wij het belangrijk dat de gemeenteraad de uitslag van de opiniepeiling ondubbelzinnig overneemt en vertaalt in een glashelder besluit vóór het Land van Cuijk en dus voor herindeling. Wat ons betreft wordt dát besluit aanstaande dinsdag genomen."

'Mening inwoners respecteren'
"Als Lokale Partij Grave vinden we dat zelfstandigheid het beste is voor onze gemeente en inwoners. Maar we hebben ook altijd gezegd de mening van de inwoners te respecteren", zegt fractieleider Astrid Bannink van coalitiepartij LPG. "Wij hebben altijd voor samenwerking gekozen met het doel zelfstandig te blijven en de dienstverlening voor onze inwoners op peil te houden. Als politieke partij zullen we ons blijven inzetten tot aan de herindeling in 2026 om te zorgen dat de wensen van onze inwoners worden gehoord in welke bestuurlijke context ook. De uitslag gaan we nog bespreken in de raad van volgende week."

'Eerder samengaan'
D66-fractievoorzitter Marion Wierda stond woensdagnacht, net als haar partijgenote Sigried Kaag, bovenop de tafel van vreugde. "Met tweederde van de stemmen tegen zelfstandigheid en een opkomst van bijna 80% is er een duidelijk signaal afgegeven. We zijn dolblij met deze uitslag! Dit is een feestje waard, naast het fantastische resultaat van D66 in de Tweede Kamer. D66 vroeg om een gamechanger en die is er gekomen. Mensen begrijpen heel goed dat zelfstandigheid geen toekomst heeft en dat herindelen nodig is. Het college moet haar koers nu aanpassen, dat kan niet anders met zo’n uitslag. Blijven inzetten op zelfstandigheid is niet representatief. Er moet nu voortvarend worden gewerkt aan aansluiting bij het Land van Cuijk. Wat ons betreft nemen we de eerste stappen in de raadsvergadering van 23 maart. Samengaan in 2026 lijkt logisch, maar misschien kan het wel eerder. Wij gaan daarover graag in gesprek met rijk en provincie."

'Grave in diskrediet gebracht'
"Wij hebben ons als enige partij consequent ingezet voor een inwonersraadpleging", stelt Ben Litjens, fractievoorzitter van Keerpunt 2010. "Daarbij hadden wij een opkomstpercentage gevraagd van ongeveer 65 procent. Dit percentage is gehaald, ondanks alle commentaar van het CDA, D66, VPGrave en LLvC dat dit onmogelijk zou zijn. Ook de vraagstelling werd scherp bekritiseerd en het bijvoegen van een gebiedskaartje deugde in de ogen van deze vier partijen evenmin. Al deze kritiek heeft geen stand gehouden. De inwoners van de gemeente Grave hebben zich duidelijk uitgesproken. Wat de consequenties voor de komende tijd daarvan zijn wil ik bespreken met mijn achterban. Ik wens een gemeente Grave, zo lang deze nog bestaat, die zorgdraagt voor continuïteit van bestuur."
Litjens vindt dat geen sprake is geweest van een waardige inwonersraadpleging. "Sinds 2020 hebben de genoemde vier partijen enkel de gemeente Grave in diskrediet gebracht via bestuurlijke obstructie. Zij zagen zich daarbij gesteund door buitenstaanders, die belang hebben bij de opheffing van de gemeente. In mijn ogen kan dit niet zonder gevolgen blijven. Maar laten wij het gezond verstand voorop stellen en blijven werken aan een goede toekomst voor onze inwoners."

|Doorsturen

Inwoner

2021-03-18 07:44:48

Buitengewoon triest dat LPG, VVD en Keerpunt deze zaak zolang getraineerd, gefrustreerd en vertraagd hebben, waardoor aansluiten nu in principe pas mogelijk is per 2026.
De gemeente wordt hierdoor opgezadeld met extra kosten (nieuwe burgemeester, nieuwe gemeentesecretaris, ambtenarenapparaat, etc) die anders opgevangen hadden kunnen worden met tijdelijke, goedkopere oplossingen. Hoewel de Graafse coalitie steeds zegt voor hun inwoners op te komen hebben ze de laatste 2 jaar toch echt vooral hun eigen belangen voorop gesteld.
Het beste zou zijn als er op provinciaal of landelijk niveau nu ingegrepen wordt, en Grave gedwongen wordt per 2022 mee te gaan in LvC.

E. Harbers, Grave

2021-03-18 08:01:10

Duidelijk verhaal, de coalitie wordt genadeloos afgestraft. Nu snel aansluiten bij LVC.

Peter van Dralen

2021-03-18 08:10:17

Heel onverstandig. Buitengewoon jammer. Overal waar schalen vergroot worden (scholen, gemeente, ziekenhuis) neemt de afstand tot de burger toe en worden de managers ingevlogen.

JV

2021-03-18 08:34:03

Een geweldige kans om aan te sluiten bij de Maashorst gemeente. Dat is een gemeente met toekomst en veel overzichtelijker.

Grave

2021-03-18 10:08:07

Jammer! Schaalvergroting heeft nog nooit een probleem opgelost. Ben nog steeds benieuwd naar de voordelen van samengaan; daar hoor je de progressieven niet over..

Brutaal Bruurtje

2021-03-18 10:27:31

Zeker jammer, groter is per definitie zeker niet altijd beter. Dadelijk horen we bij Boxmeer en zelfs Vierlingsbeek. Wtf moeten we daar nou mee? Met carnaval op een paard door de Graaf achter een stuk worst aan rennen?  Aan de andere kant we hebben gestemd, dit is de uitkomst en nu maar er bij neerleggen en het beste er van maken. Vooruit! Sterkte allemaal

E. Harbers, Grave

2021-03-18 11:25:14

Brutaal buurtje begrijpt het niet helemaal. Die snapt niet dat alle dorpen prima hun eigen identiteit kunnen bewaren. En als mooie bijkomstigheid kunnen de dorpen ook van elkaar leren. Misschien is er in Grave wel grote behoefte om achter een worst aan te rennen. En daar hoeft Brutaal buurtje echt niet aan mee te doen.

Louis Sparidans

2021-03-18 11:38:03


Ik begrijp het, het moet de voorstanders van een zelfstandig Grave enorm tegenvallen. Ik heb met hen te doen. Verliezen is nooit leuk, voor niemand.

Maar het betekent wél een afgang voor burgemeester en wethouders! Gelukkig voor de burgemeester en de interim-gemeentesecretaris, zij stappen beiden uit eigener beweging over een paar weken al op.

Maar is het nu niet logisch dat óók alle drie de wethouders van LPG en VVD hun verlies erkennen en hun zetel beschikbaar stellen? Het resultaat moet ook hen vreselijk tegenvallen en zal hun motivatie om verder te gaan in het belang van alle inwoners géén goed doen.

Beste LPG en VVD, laat de samenstelling van het college van wethouders tot aan de volgende verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, volgend voorjaar, over aan de partijen VPGrave, D66, Llvc-Grave en CDA, die zo hard hebben gestreden en hebben gewónnen voor de toetreding van Grave tot één Land van Cuijk.

LPG en VVD, als jullie écht het belang van de Graafse inwoners als prioriteit voor ogen hebben, zou dát de beste oplossing zijn.

Louis Sparidans

TR

2021-03-19 13:25:12

Als een narcist met persoonlijkheids stoornis raaskalt u voor de zoveelste keer wanneer gaat u verhuizen naar cuijk  TR

Louis Sparidans

2021-03-19 18:11:50


Beste TR, ik wens je van harte beterschap! Het is bekend dat mensen die zélf aan een persoonlijkheidsstoornis lijden vaak denken dat bijna iedereen in hun omgeving ‘gestoord’ is.
Laat jezelf daaraan helpen. Heus het is geen schande!

Deze mensen komen ook niet graag met hun eigen naam in de publiciteit, gebruiken meestal een schuilnaam of alleen maar hun initialen, zoals jij.

Irène en ik blijven graag in Grave wonen, dus misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Je hoeft je dan niet voor te stellen, ik ken je toch wel.

Pas als je met je echte, volledige naam, terugkomt in deze reactiekolommen wil ik best verder met je in discussie gaan.

Ook andere lezers hebben er recht op om te weten wie er achter je initialen schuil gaat.

Louis Sparidans

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties