Grave

'Resultaten woningbouw in gemeente Grave nodig'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het CDA in de gemeenteraad van Grave wil resultaten zien op het gebied van de woningbouw in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Dat zei woordvoerder Jochem Jacobs (foto) in de commissie Ruimte van 4 september. De politiek boog zich die avond over de prestatieafspraken met woningcorporatie Mooiland en de woningmarktstrategie van het Land van Cuijk. Dinsdag 18 september, gaat het CDA in gesprek met Mooiland. Later die avond debatteert de raad over de regionale woningmarktstrategie.

De Graafse CDA’ers zijn blij dat Mooiland werk maakt van de bouw van nieuwe huurwoningen en dat ook op andere plekken in de gemeente de schop in de grond gaat. Jochem Jacobs: “Het zijn belangrijke thema’s waar veel kansen liggen voor de gemeente, maar vooral ook voor de inwoners van onze dorpen en stad. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met onze visiegroepen in Velp, Escharen en, afgelopen donderdag nog, in Gassel. Wij verdiepen ons in allerlei degelijke stukken, maar kunnen niet zonder de input van onze inwoners. Zij kennen hun omgeving op hun duimpje en hebben een visie op de toekomst van het dorp of de wijk waar zij wonen die goed én realistisch is.”

Lef tonen
Het raadslid is in gesprek gegaan over het huidige woningbestand, plannen om de woningvoorraad te vergroten en de behoefte aan koop- of huurwoningen. Jochem Jacobs: “De gesprekken tussen de visiegroepen en het CDA leverde veel mooie en creatieve, maar tevens ook concrete mogelijkheden op. Zo is een belangrijk speerpunt dat de aankomende jaren de focus komt te liggen op jongerenhuisvesting en starters, maar ook nul-treden- woningen.” De visiegroepen zeiden: “Zorg voor voldoende aanbod aan kavels en maak, als het even kan, geen gebruik van marktpartijen, maar durf als gemeente risico te nemen. Werk liever met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Maak bouwkavels aantrekkelijk voor jong en oud. Kies er bijvoorbeeld voor om bouwgrond voor gereduceerde tarieven aan te bieden in de vorm van een lening. Het gereduceerde tarief kan dan vervolgens verspreid over 10 jaar worden terugbetaald. Steek daarnaast veel energie in het verduurzamen van nieuwe woningen en stimuleer creatief wonen in de vorm van bijvoorbeeld pop-up-woningen. Vergroot daarnaast ook het huursegment.” Het CDA vindt deze adviezen de moeite waard en gaat ermee aan de slag. De gemeente mag best lef tonen, vinden de christen-democraten.

Jongeren
De gemeente Grave telt een grote groep jongeren. Er zijn jongeren die niet meer thuis willen wonen, maar ook niet in de grote stad vanwege de prijzen en misschien ook wel vanwege de grootte. Zij houden van hun dorp of van de vestingstad. Hypotheken kunnen ze nog niet krijgen en al zouden ze die kunnen krijgen, dan zijn ze vaak minimaal en onvoldoende voor de aankoop van een woning. Veel van deze jongeren wonen op dit moment anti-kraak in de barakken van de generaal de bonskazerne, het klooster in Velp of nog thuis. Jochem Jacobs: “Dat is voor nu prima, maar op den duur zal er ook gekeken moeten worden naar andere locaties. Het CDA ziet in huurwoningen een goede oplossing. Huurwoningen in de kern van Grave, maar ook zeker in de dorpen. Om jongeren namelijk te behouden, ontgroening en bevolkingskrimp te voorkomen, is het noodzakelijk om actief aanbod voor hen te creëren. Door middel van goede huurwoningen voor een redelijke prijs kan de jeugd een kans geven worden om in de gemeente Grave te blijven wonen en tegelijkertijd te sparen voor een koopwoning. Het CDA wil hier actief werk van maken.”

Mooiland
Jochem Jacobs: “Daarom gaan wij met Mooiland in gesprek. We willen dit samen oppakken. Tijdens de commissievergadering Ruimte werd door Mooiland een goed perspectief gegeven op de huurmarkt van de gemeente Grave. Zowel de beschikbare ruimtes werden in kaart gebracht alsmede ook de vraag ernaar. Er blijkt echter een scheve verdeling te ontstaan tussen vraag en aanbod. De vraag neemt toe, maar het aanbod blijft achter. Zo wordt er gezegd dat er op dit moment al een tekort is aan nultreden- of levensloopbestendige woningen in de gemeente. Er is ook een bovengemiddelde reactiegraad van gemiddeld 61 personen per woning. In de regio ligt dat gemiddelde op 49,5 personen. Daarnaast zijn er op dit moment in de gemeente Grave bijna 530 actieve woningzoekenden. Dat zijn er teveel, vinden wij. Het is een duidelijk signaal. Mooiland erkent dit ook en geeft aan graag de aankomende periode met de gemeente en de gemeenteraad samen te willen werken om het aanbod van huurwoningen te verhogen en eventueel te willen meedenken aan het realiseren van pop-up woningen binnen de grenzen van de gemeente Grave.” Het CDA vindt het belangrijk dat voornemens in daden worden omgezet.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties