Grave

Rectificatie VPGrave-fractievoorzitter Jacques van Geest

Door Freddy Klooté

GRAVE - Tijdens mijn verslag over de extra raadsvergadering van 30 januari heb ik een alinea geschreven over de uitleg van de externe accountant die de financiële situatie van de gemeente Grave had bekeken en uitgelegd aan de raadsleden. Ik vermeldde daarbij dat dit de heer Van Geest zijn mening over de financiën niet deed veranderen. "Of hij heeft zitten slapen of…" Wat volgde was een stukje verleden waarbij ik Jacques van Geest in verband bracht met het Wissevelddrama, wat de gemeente Grave een verlies van 10 miljoen euro opleverde. Tijdens een ontmoeting met Jacques vertelde hij me dat de werkelijkheid heel anders is geweest. Ik zei dat hij de ruimte kreeg in Arena om zijn visie op het Wisseveldverhaal te vertellen. Dat staat hieronder.

Jacques van Geest: "Wat mij diep gegriefd heeft is wat jij schreef over 2008 Wisseveld. Het echte verhaal is dat ik 2 jaar en 2 maanden wethouder geweest ben, gevraagd was voor de baan als wethouder vanwege mijn expertise als bestuurder van een woningcorporatie met bijna 40.000 woningen in een situatie die niet bepaald rooskleurig was. Er lag een contract met de grond- en Bouwbank dat uitermate ongunstig was voor de gemeente. Zo moest de gemeente over de door de GBB namens beide partijen aangegane verplichtingen een forse rente betalen van meer dan 5%. De inschatting ten aanzien van de opbrengst van de uit te geven grond was niet reeel. Er dreigde een tekort op het plan. Wat ik gedaan heb is te kwalificeren als damage-control. Ik ben geen nieuwe verplichtingen aangegaan en ben op zoek gegaan naar ontwikkelaars die mogelijk geinteresseerd zouden zijn in de ontwikkeling van Wisseveld.
Ik had al een partij gevonden die geinteresseerd was en had dat al met de collegaas in het college gecommuniceerd. Ik ging met vakantie en toen ik terugkwam van vakantie zag de wereld er anders uit.
Om een lang verhaal kort te maken: men verweet mij dat ik niet of onvoldoende had gecommuniceerd met de Raad. Feitelijk wilde men mij kwijt en was gezocht naar een mogelijkheid daartoe.
Er is geen sprake van dat mijn optreden een verlies van 10 miljoen ten gevolge heeft gehad. Voor zover er verliezen zijn opgetreden zijn die ontstaan na mijn tijd als wethouder door gebrek aan kennis bij het bestuur en eigenmachtig optreden van burgemeester en gemeentesecretaris begin 2009”.

Als bovenstaande uitleg van Jacques van Geest klopt, ben ik hem een excuus schuldig.

Freddy Klooté

|Doorsturen

Hans Satter

2020-02-12 13:14:57

Freddy Klooté gaat in een verslag van een raadsvergadering (als verslaggever) zijn boekje volledig te buiten door een raadslid in de Arena valselijk te beschuldigen. Hij maakt zijn bewering niet hard. Als hij daarop wordt aangesproken komt hij met een laf excuus waarbij hij zijn ongelijk in het midden laat. Nooit gehoord van hoor en wederhoor. Gewoon aantonen dat je gelijk hebt, anders ruiterlijk en oprecht excuses aanbieden.

Wil Baaijens

2020-02-12 14:14:23

Als Klooté echt geïnteresseerd was in het drama Wisseveld dan had hij als goed journalist eerst onderzoek moeten doen en hoor en wederhoor moeten toepassen. Klooté is een goede tekstschrijver voor stukjes over huwelijken, feesten, partijtjes en winkelopeningen. Dat moet hij ook vooral blijven doen. Over politiek schrijven is echter andere koek. Dan heb je een blikverruiming nodig die verder reikt dan de Efteling en de Fabeltjeskrant. Oprecht excuses aanbieden was het enige fatsoenlijke geweest.

Jacques Leurs

2020-02-12 14:29:47

De laatste zin was het addertje onder het gras. De vele ingezonden stukken in de "monopliekrant van de stad Grave" maken duidelijk dat de verhoudingen flink gepolariseerd zijn. Freddy heeft daar ook fors aan bijgedragen in wat ik "Het Theater van de Haat" ben gaan noemen na het lezen van het boek van de bekende Israëlische filosoof; die ook te zien was in een interview met schrijver Adriaan van Dis.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties