Grave

Nieuw sportpark Grave krijgt volop steun van raad

'Prachtig plan moet op infrastructuur nog uitgewerkt worden'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Nadat burgemeester Lex Roolvink een tjokvolle publieke tribune had verwelkomd, kon het grote debat over de sportieve toekomst van de gemeente Grave beginnen. Edwin van Kraaij en Joeri Nuijen (beiden LPG) verlieten, op eigen verzoek, de vergadering. Zij zijn al jaren vrijwilligers/bestuursleden van de verenigingen waarover het ging. Estria, GVV’57 en SCV’58; zij kregen alle lof mee van Alex van Megen, voor hun tomeloze inzet voor het voetbal en vooral voor dit grote project. Ook wethouder Rick Joosten sprak over de grote publieke belangstelling: “Ik ben nu negen jaar als raadslid en wethouder aan het werk, maar heb het stadhuis nog nooit zo vol gezien”. En wat later over het plan: “Het is een prachtig plan. Een voorzet voor open doel. Ik sta hier volledig achter. Graag geef ik complimenten aan leden en vrijwilligers die hier al zo lang aan werken. Het is weloverdacht en kreeg een positieve beoordeling van organisaties als KNVB, Rabobank en NOC/NSF. Nu is het aan uw raad om er een klap op te geven”.

De voorzitters van de samenwerkende voetbalclubs. (foto: Matt Gerrits)

Over het plan zelf was verder iedereen enthousiast. Er waren nog wat 'losse eindjes' die nog ingevuld moesten worden. Ben Litjens (Keerpunt 2010), gelukkig weer geheel hersteld, was uiteindelijk de enige die op het eind van dit agendapunt tegen zou stemmen.

Amendement en motie
Arno Heemskerk (LPG) mocht de aftrap verrichten: “Meer en meer wil de gemeente burgerinitiatieven stimuleren. Het plan wat hier ligt is daar een schoolvoorbeeld van. Een goed onderbouwd en gedetailleerd plan wordt op een presenteerblaadje aangeboden. Maar wat gevraagd wordt is niet gering. Een totale investering van 5,7 miljoen waar een bijdrage van 4,2 miljoen van de gemeente wordt gevraagd. Inclusief de infrastructuur. Eventuele opbrengsten van gronden zijn hier niet meegeteld. De financiële situatie van de gemeente Grave is solide genoeg om een dergelijke investering te doen”. En daarna kwam een zinnetje dat niet bij iedereen bekend is en dat het totale bedrag in een ander licht zet: “Er is namelijk al sprake van een verplichting van ruim 80.000 euro per jaar aan de verenigingen. Resteert een netto kostenpost van 300.000 euro over een periode van 40 jaar”.
Alex van Megen (CDA): “Een belangrijk plan. Vanavond gaat het om de toekomst. Jullie toekomst”, zo sprak hij tegen de aanwezige voetballertjes van de drie clubs. “Wij kijken naar de inhoud. Voortgang en zekerheid vinden we belangrijk. We komen met een amendement, ook namens D66, LlvC en VPGrave”. In het amendement een aantal punten die de vier partijen nog gerealiseerd willen zien. Als daaraan voldaan is 'is de intentie om met het voorstel in te stemmen'. Een groen licht met wat mitsen. De fusie moet een feit zijn. De Rijkssubsidie moet zijn toegekend. Het college heeft een financiële gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De gemeente Grave levert geen additionele bijdrage in de exploitatie van EGS. Het college heeft een breed verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. De noodzakelijke kosten tot een maximum van 200.000 euro ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming komen ten laste van de Algemene Reserve.
Er werd door Marion Wierda van D66 nog een motie ingediend, die ook de andere sportclubs in het geheel wilde betrekken.

Discussies
Ben Litjens was tegen. Hij vond onderzoeksbureau Kragten, die het totale onderzoek heeft gedaan, niet onafhankelijk. “Ik wil een referendum”. Jacques van Geest (VPGrave): “Onze inspanningen zijn gericht geweest op een breed draagvlak. Dat is gelukt. Het amendement heeft brede steun. Wat Van Megen heeft gezegd, daarin kunnen wij ons vinden”. Hennie Bongers (Liberalen Land van Cuijk): “Dit leeft in de gemeenschap. We hebben maar vier weken voorbereiding gehad. We hadden liever eerder betrokken willen worden. Er zijn nog onduidelijkheden. Het is een prachtig plan. Een goede investering met gezondheid, leefbaarheid en het sociaal aspect. Het besluit zal nog veertig jaar doorwerken. Je kunt hier geen nee tegen zeggen”. Ook bij Marion Wierda was het initiatief goed overgekomen. Zij had moeite met de onderbouwing.
Uiteindelijk werd het een soort woordenspel. De LPG, in de persoon van Astrid Bannink, wilde in het amendement het zinnetje: 'Als aan de voorwaarden is voldaan kunnen wij instemmen'. Alex van Megen antwoordde tot wel drie keer met 'Ja'. Kat in ’t bakkie zou je denken. Hij wilde, ook na een schorsing, dit zinnetje niet aan het amendement toevoegen. Jacques van Geest antwoordde desgevraagd: “Als aan de voorwaarden wordt voldaan dan gaan we mee”. Ook Hennie Bongers gaf een vanzelfsprekende 'Ja' als aan de voorwaarden zou worden voldaan.

Rob Bannink (VVD) vond op grond van de discussies het amendement overbodig. Maar de indieners van het amendement bleven halsstarrig bij hun mening. Het amendement werd derhalve in stemming gebracht en haalde het met zeven stemmen vóór en zes stemmen tegen. De motie van Marion Wierda werd aangehouden, nadat wethouder Joosten haar had gerustgesteld ten aanzien van de andere sportverenigingen: “Uw motie past perfect bij mijn sportnota, waar ik momenteel mee bezig ben”. Het voorgestelde plan van het college, inclusief de aanpassingen door het amendement, werd met 12 tegen 1 stem aangenomen.

Een avond met eensgezindheid over het totale plan, maar met de wens om meer duidelijkheid omtrent de infrastructuur. De vlag mag uit de kast worden gehaald, maar nog niet worden uitgehangen.

Wethouder Rick Joosten.

|Doorsturen

Hans

2019-02-13 15:11:11

Haha, de handpop genaamd Joeri Nuyen van Huub Linders moest de zaal verlaten... wat een farce.

Jan Nuijen, lid Stuurgroep Samenwerking EGS

2019-02-13 23:03:43

Beste Hans, 
Respectloze, onzinnige en onware reactie. 
'Dapper' om dat anoniem te doen... wat een laffe actie.

SAMEN STERKER naar een mooie vereniging met een schitterende accommodatie!!!

Hans

2019-02-14 11:12:32

Ja dag Jan, als je deze mantra maar lang genoeg blijft herhalen ga je er vanzelf in geloven. Zodra het terrein van gvv af is van de club kunnen Linders en z'n kornuiten lekker bouwen en verhuren en zul je linders ook niet meer in de club zien...

Jan Nuijen, lid Stuurgroep Samenwerking EGS

2019-02-15 14:43:33

Beste Hans,

Ik blijf moeite houden met 'anonieme' schrijvers. 
Jouw eerdere in mijn ogen 'respectloze, onzinnige en onware' reactie wordt blijkbaar ingegeven door jouw mening over dhr Linders. Een mening die ik waarschijnlijk niet kan veranderen, want hier geldt zeker: als je deze mening maar lang genoeg blijft herhalen, ga je er vanzelf in geloven...

FIJN WEEKEND gewenst

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties