Grave

Steun van sponsors gezocht

Plannen voor nieuwbouw accommodatie Estria-GVV'57-SCV'58 in volle gang

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - In het kader van de samenwerking tussen Estria, GVV’57 en SCV’58 (EGS) wordt sportpark De Kranenhof herontwikkeld. Het betreft de volledige nieuwbouw van de accommodatie, de aanleg van een voetbalkunstgrasveld, een hockeykunstgrasveld en vier natuurgrasvelden. De plannen voor de nieuwbouw zijn in volle gang.

Met de gemeente Grave is overeengekomen dat EGS optreedt als opdrachtgever en bouwheer van de complete accommodatie en dus verantwoordelijk is voor de aanbesteding en uitvoering van de hele herontwikkeling. "Door een architect zijn de eerste schetsen gemaakt en we zijn nu bezig met het vormen van een bouwteam om de plannen te kunnen realiseren. In dit bouwteam zal de bouwkundige aannemer die het beste uit de aanbesteding komt een kartrekkende rol in het project gaan vervullen, samen met de installatietechnische aannemer en vertegenwoordigers van de EGS."

De EGS-sponsorcommissie is ook al actief. "Reeds geruime tijd bemerken wij grote belangstelling voor de ontwikkelingen rondom de herinrichting van ons sportpark, ook bij sponsoren. Deze betrokkenheid stellen wij zeer op prijs. Om te voorkomen dat wij sponsoren niet voldoende betrekken of dat sponsoren het idee krijgen dat niet iedereen 'een kans krijgt', willen wij alle sponsors in de gelegenheid stellen aan te geven of zij bereid zijn ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling, vormgeving en/of realisatie van de nieuwe accommodatie. Alle sponsoren hebben daarvoor een opgaveformulier ontvangen. Onze insteek is om zoveel mogelijk EGS-sponsors bij de nieuwbouw te betrekken."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties