Grave

Ouderschapsreorganisatie, in belang van het kind

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

GRAVE - Fien van Grinsven en Maureen van Niekerk zijn beide sociaal werker met specialisme maatschappelijk werk bij Sociom, organisatie voor sociaal werk. “Wij bieden bemiddelingshulp aan ouders die niet (meer) bij elkaar zijn en die graag ondersteuning willen bij het maken van afspraken over de zorg voor hun kinderen”, stelt Fien.

Als ouders uit elkaar gaan is dat voor alle gezinsleden een emotionele gebeurtenis. Ouders komen voor de uitdaging te staan om het ouderschap op een andere manier te gaan organiseren. Als bemiddelaars zijn Fien en Maureen neutraal. Zij behartigen de belangen van het kind en stellen die centraal in de gesprekken. Ouders helpen ze om op een andere manier dan voorheen met elkaar in gesprek te komen. Met name op dit gebied onderscheidt de Ouderschapsreorganisatie zich van andere vormen van mediation.
Hun ervaring is, dat als ouders concrete afspraken kunnen maken met betrekking tot ouderschap, dit ook helpend is bij het maken van afspraken rondom de andere zaken van de scheiding. De grootste winst voor de kinderen is dat zij zien en ervaren dat hun ouders in weer in staat zijn om met elkaar te overleggen.

Werkwijze
Vanuit de overheid is er veel aandacht voor de positie van kinderen bij scheiding van de ouders. De bemiddelingshulp die Sociom biedt is kosteloos. Deze gesprekken kunnen alleen plaatsvinden als beide ouders zich hiervoor hebben aangemeld en ten minste een ouder woont in het Land van Cuijk. De bemiddelingshulp bestaat uit maximaal zes gesprekken waarbij de kinderen niet rechtstreek worden betrokken en eventuele nieuwe partners evenmin. “In een vroeg stadium handelen als je er niet op eigen kracht uit komt, is in het belang voor alle partijen”, legt Fien uit. "Wij als bemiddelaars, volgen regelmatig scholing om dit werk goed te kunnen doen. Want het blijft altijd maatwerk, elke situatie is weer anders", besluit Maureen.

Bereikbaarheid
Wil je meer informatie of je aanmelden? Dan kun je contact opnemen via het centraal kantoor Sociom, via info@sociom.nl of 0485-700500.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties