Grave

Oppositie voelt zich niet gehoord

Door Freddy Klooté

GRAVE - Op aanvraag van het CDA was er afgelopen dinsdag een extra raadsvergadering ingelast. Op de agenda het plan van herinrichting van Graafschedijk Escharen en de stand van zaken over de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Het Land van Cuijk i.o.

Een vast onderdeel van de raadsvergadering is het vaststellen van de definitieve agenda van de avond. Moties, al dan niet “vreemd aan de orde van de dag” kunnen dan ingebracht worden. En daar ging het al mis. Astrid Bannink (LPG) wilde beide agendapunten van de agenda halen: “Over de Graafschedijk zijn nog losse eindjes en we willen, alvorens een besluit te nemen alle antwoorden kennen”.
Ook het punt DVO en alles wat daarmee verbonden is, wilde ze van deze agenda halen: “We zitten nog midden in de onderhandelingen met LvC i.o. en het is niet handig om daar nu al in de raad over te praten. Er is een brief onderweg van LvC om een vervolgafspraak te maken”.

Discussies
Alex van Megen (CDA): “Mag dit conform de gemeentewet wel? De voorzitter of 1/5 deel van de raad mag de raad bij elkaar roepen. Dan moet de vergadering doorgaan. En moeten belangrijke punten als nu op de agenda, als 7 raadsleden dit vragen, toch gewoon doorgaan?” Over de Graafschedijk verschilden de meningen ook.
Voorzitter en burgemeester Lex Roolvink: “Het bijeenroepen van een vergadering is duidelijk. Maar de raad besluit over de agenda”. Dus ging men weer verder met het vaststellen van de agenda.
Alex van Megen: “We verschillen van mening. Het is betreurenswaardig dat bijna de helft van raad niet mag meepraten over financiën en over de regio. De toekomst is onlosmakelijk verbonden met het Land van Cuijk. Ik doe een klemmend beroep om dit agendapunt te laten staan”.
Jacques van Geest: “Vreemd dat 3 leden een vergadering kunnen beleggen en de meerderheid kan de punten er weer afhalen”.
Er werd gestemd en met 8 stemmen vóór en 7 tegen werd het punt van de agenda afgevoerd.

Een ordevoorstel om over de motie van Ben Litjens ( Keerpunt 2010) meteen te stemmen kostte eerst nog 5 minuten pauze. In de motie vroeg Ben Litjens om eerherstel. Hij was er ten onrechte van beschuldigd dat hij bij de behandeling van Graafschedijk (zijn bedrijf) zelf met het college had gesproken. In de motie beschreef hij dat dit overleg werd gevoerd door een commissie onder leiding van een oud-PvdA-wethouder.
Jacques van Geest: “Wat hier gebeurt tart elke beschrijving. Er is geen sprake van schending van de integriteit”. De toon op het beeldscherm was inmiddels al flink veranderd.

Leegloop oppositie
Het ordevoorstel om meteen te stemmen over de motie werd met 13-2 weggestemd. Hennie Bongers vroeg en kreeg het woord: “Ik wil de vergadering verlaten. We krijgen geen gelegenheid om te praten. Ik snap hier helemaal niks meer van”.
Ook Marion Wierda sloot haar beeldscherm af: “Dit is ongehoord. Ik vind het ook niet democratisch. Deelnemen heeft geen zin”.
Rob Bannink vond het vreemd dat leden van de oppositie de vergadering verlieten: “Er zijn helemaal geen punten meer op de agenda waarover we moeten praten. Er komt nog genoeg gelegenheid om hierover te spreken. Eerst zijn andere mensen nog aan de beurt om hierover hun mening te geven”.
Alex van Megen: “Wat hier vanavond gebeurt maakt me echt verdrietig. Ik vind het nogal wat dat de coalitie de dienst uitmaakt in Grave. De oppositie monddood maakt en de indruk geeft dat die er niet toe doet. En ook dat het college het Land van Cuijk in een hoek drukt en zegt dat het afspraken niet nakomt. Op ramkoers ligt met het Land van Cuijk. Ik wil hier geen deel van uitmaken”. Ook hij verliet de vergadering.
Marion Hulsebosch vond het allemaal buitengewoon respectloos: “Dit doet afbreuk aan het democratisch beginsel”. Ook zij verdween van het scherm. Astrid Bannink: “Ik heb gemerkt dat het niet uitmaakt wat ik zeg. Het wordt toch anders uitgelegd. Ik onttrek me aan de woordkeuzes die nu zijn gemaakt”. Haar beeld bleef op scherp staan.

De rest was voorspelbaar. Ook de heren Eijbersen, Jacobs en Van Geest zetten hun schem op zwart, zodat de acht coalitieleden overbleven. Een vergadering die nog niet eens echt was begonnen was daarmee beëindigd.

 

|Doorsturen

Manus

2021-01-06 18:50:06

Vanuit Cuijk lees ik glimlachend over het machtsvertoon in Grave. In Mill was het niet anders, tot uit een volksraadpleging bleek dat het volk blijkbaar iets heel anders wilde dan de door hen gekozen machtshebbers. 

Léon Kamps

2021-01-07 08:22:10

Geachte redactie,

waarom twee artikelen over dezelfde vergadering? In mijn visie is het stuk van Sergio Boutkan uitstekend en "to the point".  De heer Boutkan geeft terecht aan dat het om meer ging dan enkel de DVO. Ook het recente besluit van de provincie om de gemeente Grave (tot zover als enige gemeente in Brabant!) onder preventief financieel toezicht te plaatsen was aanleiding van de oppositie voor deze extra raadsvergadering.  Een  zeer belangrijk element wat opvallend genoeg totaal niet aan de orde komt in het artikel van de heer Klooté.  Zeer opvallend maar wie vaker de stukjes van de heer Klooté leest niet verbazingwekkend.

Louis Sparidans

2021-01-07 10:28:48


Beste Freddy

Ik weet dat je het niet over je lippen kunt krijgen om je vrienden van de LPG voor het hoofd te stoten. Integendeel, daarvoor hou je veels te veel van hen.

Maar waar jij vindt dat je namens vrijwel alle inwoners van Grave schrijft, zou het je toch sieren als je ook eens eerlijk uitspreekt dat de lamlendige financiële situatie waarin Grave verkeert met name de LPG te verwijten valt.

Heus, de meeste inwoners van Grave worden niet graag voor het lapje gehouden!

J.J.

2021-01-08 09:20:03

Oud burgemeester Zelissen kan misschien nog wel een goed woordje doen bij de Raad betreffende de motie eer herstel van Dhr. Litjens. Dhr. Zelissen weet uit ervaring hoe het voelt als je naam en functie publiekelijk ten schade word gezet.

P.S. ik mis nu de protest / actie borden in de berm!

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties