Grave

Oppositie Grave verlaat raadsvergadering: 'LPG weigert democratisch debat' (update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De zeven raadsleden van de Graafse oppositiepartijen CDA, VPGrave, D66 en Liberaal Land van Cuijk hebben dinsdagavond de raadsvergadering voortijdig verlaten. Zij protesteerden daarmee tegen de beslissing van de coalitiepartijen LPG, VVD en Keerpunt 2010 om de dienstverleningsovereenkomst met de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk en het oordeel van de provincie over de Graafse financiën niet te bespreken. "Wij schamen ons voor de wijze waarop Grave bestuurd wordt", stelt het CDA Grave.

De oppositie had om een extra raadsvergadering gevraagd om een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken: de stand van zaken dienstverleningsovereenkomst, het bezuinigingsvoorstel (van 17 december), de reactie van de stuurgroep daarop en de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegroting 2021-2024 en het toezichtsoordeel van de provincie Noord-Brabant.

'Niet democratisch'
"De LPG wilde het hier niet over hebben. De VVD en Keerpunt 2010 dus ook niet", aldus een verbolgen CDA-fractie. "De burgemeester legde uit dat je als oppositie wel om een extra vergadering mag vragen, maar dat de meerderheid bepaalt of je iets mag zeggen. Wij vinden dat niet democratisch."

De LPG vond het te vroeg om de dienstverleningsovereenkomst en het harde oordeel over de Graafse financiën van de provincie te bespreken. "In de tussentijd ligt het LPG-college op ramkoers met het Land van Cuijk. Maar Grave kan helemaal niet zonder de regio. Dus in plaats van ruzie zoeken, moet je om hulp vragen", stellen de Graafse christendemocraten. "Grave staat er rampzalig voor. Als de Commissaris van de Koning of de Minister van Binnenlandse Zaken nú niet erkennen dat er naast een financiële, ook een bestuurlijke crisis is… Het kán en mág zo niet verder."

Volgens het CDA vertegenwoordigt de héle gemeenteraad de inwoners en niet alleen de coalitiepartijen. "Wij schamen ons voor de wijze waarop Grave bestuurd wordt. Vandaar het besluit van de oppositie om de vergadering te verlaten. Het móet gaan over de onderwerpen die ertoe doen, die de zorgen van mensen raken en de toekomst van de voorzieningen. Niet alleen acht raadsleden vertegenwoordigen Escharen, Gassel, Grave en Velp: alle vijftien doen dat."

'Schijnvertoning'
De fractie van Liberaal LvC Grave spreekt van een 'schijnvertoning'. "De minderheid van de gemeenteraad mag een extra raadsvergadering aanvragen. Dat is een democratisch recht. Daarmee kan de oppositie belangrijke onderwerpen bespreken. En die zijn er genoeg. Hoe zit het nu met de dienstverleningsovereenkomst? De provincie heeft onze begroting afgekeurd. De provincie heeft ons onder toezicht geplaatst. Wat betekent dit voor Grave? En hoe gaan wij constructief werken naar een realistische oplossing?"

'Puur machtsmisbruik'
Het praten over belangrijke zaken is de oppositie onmogelijk gemaakt, stelt de LLvC-fractie. "De machthebbers hebben procedureregels misbruikt. Om te voorkomen dat het over de inhoud gaat. Als je het op deze manier niet kunt hebben over de financiële situatie, over het toezicht van de provincie, over de bestuurscrisis, dan wordt je monddood gemaakt. Het is puur machtsmisbruik van de LPG en VVD. Is democratie nu zinnig? Levert dit nu echt iets op?”, vraagt fractievoorzitter Hennie Bongers zich af. “Wij willen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Maar wij willen niet als figurant meedoen in de poppenkast van de coalitie.”

Nadere stappen
LLvC beraadt zich op nadere stappen. “Wij laten het hier niet bij zitten. Wij gaan wat hier vanavond gebeurd is zeker ook op andere plekken bespreken, bijvoorbeeld met de provincie en de minister.”

D66: 'Dit is onwerkbaar'
Ook voor D66 is de maat vol. Raadslid Marion Wierda: “Dit is onwerkbaar. Zo kunnen we geen zinvolle bijdrage leveren. We zijn geschokt door de gang van zaken en gaan ons beraden op hoe verder. Er is een ‘game changer’ nodig.”

D66 zegt nadrukkelijk de samenwerking te hebben gezocht met alle partijen in de raad, maar vindt dat zij stelselmatig buitenspel wordt gezet door de coalitie. Wierda: “Dat een coalitie de meerderheid heeft is normaal. Maar er is geen inhoudelijk debat, vragen worden niet of nauwelijks beantwoord, standpunten zijn vooraf bepaald en in beton gegoten. Daarmee wordt – met slechts één zetel verschil - bijna de helft van de raad en daarmee de helft van de kiesgerechtigde bevolking consequent niet serieus genomen. Op deze manier is er voor de oppositie geen ruimte om de kaderstellende en controlerende rol als raadslid goed uit te voeren. Wat hier gebeurt gaat veel verder dan het niet eens zijn over de herindeling. Er is al jaren een slechte bestuurscultuur. Wij vinden de situatie zorgwekkend. Naar onze mening functioneert de lokale democratie in Grave niet goed. Zelfs een motie van wantrouwen leidt niet tot verandering en helaas lukt het ook de burgemeester niet om een gelijk speelveld te creëren."

D66 noemt de aanpak van diverse dossiers 'onverantwoord'. "Denk aan de financiering van sportpark Kranenhof, de sturing op het sociaal domein, de
risicobeheersing van de scheepswerf, het principebesluit Graafschedijk in Escharen en natuurlijk de meerjarenbegroting. Wij waarschuwen al een paar jaar op rij dat de gemeentelijke financiën moeten worden gesaneerd, maar daar is niets mee gedaan. Nu stelt de provincie Grave onder financieel toezicht en de inwoners betalen de rekening: hogere lasten en minder dienstverlening. Het trieste gevolg van kortzichtig financieel beleid en een fixatie op zelfstandigheid."

'Game changer nodig'
Volgens Wierda wordt de raad 'gegijzeld door de machtspolitiek van de LPG en consorten'. "Er is een game changer nodig om die ongezonde dynamiek te doorbreken. Het provinciaal toezicht, de nieuwe burgemeester of een ingreep van het Rijk kan daar wellicht voor zorgen. D66 distantieert zich in elk geval volledig van het huidige gemeentebestuur. Wij laten ons niet meer gebruiken om besluiten van deze coalitie te legitimeren. Het kan anders; kijk naar andere gemeenten. Het moet ook anders; onderzoek na onderzoek wijst uit dat Grave meer bestuurskracht nodig heeft."

Als het aan D66 ligt, gaat aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk zorgen voor de frisse wind die Grave in haar ogen nodig heeft. "Wij hopen dat de inwoners bij de peiling in maart een krachtig signaal afgeven dat het echt anders moet. “Deze poppenkast moet eindelijk stoppen”.

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-01-06 11:59:23


Ik heb het ook gevolgd. De arrogantie straalde bijna van de gezichten van de LPG-ers af.

Met de 8:7 verhouding kan ons de oppositie toch niets maken, je zag het aan het gezicht van Astrid.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties