Grave

Open brief Ben Peters

Door Ben Peters van CDA Grave

Geachte collega-raadsleden, collegeleden, burgemeester en inwoners van Grave. De aanhoudende aantijgingen en insinuaties, over mijn integriteit als raadslid, van de heren Baaijens en Bongaards over het mede gebruik van een loods op Wisseveld die eigendom is van GBB, grijpen mij en mijn gezin steeds meer aan.

Toen ik 15 jaar geleden een voorstel deed aan GBB om in ruil voor het gebruik van de ruimte, te zorgen dat het gebouw weer glas dicht, gefatsoeneerd en vandalisme vrij werd, heb ik dat gedaan in de overtuiging dat het een win-win was voor mij en voor Grave. Ik kon mijn startende bedrijf IME dentaal uitbouwen en Grave had een rotte plek op het Wisseveld met vandalisme en hangjongeren minder. Na tien jaar heb ik mijn bedrijf verkocht aan een Duitse partner en heb ik de loods zakelijk ontruimd. Ondertussen heeft de loods ook een aantal jaren onderdak geboden aan de carnavalsvereniging om er hun wagens te stallen en te bouwen. Diverse gebruikers hebben er tijdelijk hun huisraad opgeslagen of er, even als ik zelf, hun caravan of boot gestald. Telkens tegen dezelfde voorwaarden dat zij allen mee zouden werken aan het onderhoud en beheer van de loods.

Toen ik een, door ziekte geveld, raadslid moest vervangen heb ik een eed afgelegd zoals al mijn collega raadsleden hebben gedaan. Die eed moet het mijns inziens mogelijk maken dat je als raadslid mee kunt besluiten over zaken waarvan je als burger van Grave ook gebruik maakt, ik heb namelijk een eigen huis waar ik OZB voor betaal, ik maak gebruik van gemeente wegen, betaal leges en parkeer mijn auto in Grave etc. Ik heb het stallen van mijn caravan in een loods van GBB nooit in strijd met mijn integriteit ervaren omdat ik daar nooit een commercieel belang bij heb gehad en het mede ook in het belang van Grave was dat het pand geen vandalisme of wiettelers aantrok. Naar mijn mening wordt het gebruik dat ik maak van dit pand afgedekt door de door mij afgelegde eed. Tevens heb ik gemeld aan de burgemeester en mijn collega raadsleden, dat ik dat pand gebruik. Zoals ook de integriteitscode verlangt.
Het feit dat er openlijk wordt geïnsinueerd dat mijn stemgedrag beïnvloed wordt ten gunste van GBB, doordat ik gebruiker ben van dit pand, raakt mij zeer en ik ervaar dit als zeer intimiderend.

Omdat ik echter overtuigd ben van mijn integer handelen in het belang van Grave wens ik niet te buigen voor deze insinuaties. Bovendien zijn de insinuaties onjuist en klaarblijkelijk niet op feiten gebaseerd. Ik vraag mij langzamerhand af of deze aantijgingen daadwerkelijk zijn ingegeven door oprechte bezorgdheid over handelen conform de regels van integriteit, of om mij persoonlijk dan wel mijn partij ten onrechte in diskrediet te brengen!
Ik wil hierbij formeel melding maken van het feit dat deze insinuaties passen binnen de omschrijving 'smaad' en 'laster' zoals vermeld in artikel 261 van het wetboek van strafrecht.

Ben Peters, fractievoorzitter CDA Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties