Grave

Onderzoek naar aardwarmte in gemeente Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - In de periode van 8 oktober tot en met 2 november vindt in de gemeente Grave seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in een rechte lijn ten noorden van oud-Velp, de Mars en de binnenstad van Grave. Zie het kaartje. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek aardwarmte
Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid. Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en kantoren mee te verwarmen. De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die steeds opnieuw benut kan worden. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Meer weten?
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website kunt u onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de locaties van het seismisch onderzoek terugvinden en de laatste updates over de werkzaamheden lezen. Er is ook een filmpje te zien waarin wordt uitgelegd hoe seismisch onderzoek in zijn werk gaat.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties