Grave

Notarissenwerk is mensenwerk

Door Leon Kersten

In een wereld die steeds verder digitaliseert wordt het werk van de notaris persoonlijker, met meer menselijk in plaats van digitaal contact. Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen, een samenwerkingsverband van ongeveer 150 notariskantoren verspreid over het land.

Als Netwerk Notarissen zij we ervan overtuigd dat het volledig digitaal afhandelen van notariële zaken geen toekomst heeft. Digitalisering biedt wel veel gemak in het contact met cliënten. Administratieve processen op het notariskantoor zijn al voor een groot deel geautomatiseerd en zullen door de verdergaande digitalisering nog soepeler verlopen. Maar niet alles zal via een beeldscherm gaan in dit decennium. Notariswerk blijft mensenwerk want mensen zijn geen algoritmen.

Voor het notarissenwerk is direct menselijk contact de laatste jaren juist nog belangrijker geworden. Bijvoorbeeld bij het signaleren van witwastransacties, maar ook gezien de vergrijzing en de bescherming van onze ouderen bij wilsonbekwaamheid. De notaris moet daarvoor de cliënt in de ogen kunnen kijken. Via het scherm gaat een belangrijk deel van de communicatie en interactie tussen mensen verloren. Juist in de huidige tijd van Corona merk je als notaris dat persoonlijk contact vaak onontbeerlijk is.

Inmiddels is het door aanpassing van onze werkwijze en aanpassing van onze kantoren goed mogelijk om weer een afspraak te maken voor een bespreking over bijvoorbeeld uw testament, levenstestament, samenlevingscontract, nalatenschap of andere notariële zaken. Wel komt meer voor dat gevraagd zal worden door het notariskantoor om, indien dat mogelijk is, voor bepaalde akten die getekend moeten worden thuis een volmacht tekenen. Hierbij wordt dan zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de moderne communicatiemiddelen. Zo wordt geprobeerd om zo min mogelijk mensen tegelijk op kantoor te hebben ter bescherming van de gezondheid van alle betrokkenen.

Het daadwerkelijke notariswerk is mensenwerk, maar de informatievoorziening op het internet aan mensen kan nog heel veel beter. Daarom is Netwerk Notarissen het platform ‘Netwerk Notarissen Direct’ gestart. (www.netwerknotarissen.nl/direct)
Ook op onze eigen website kerstenwilhelm.nl kan je door onder aan de pagina “direct notariële hulp” aan te klikken terecht komen op dit platform. Op dit platform word je geïnformeerd en geïnspireerd, 24 uur per dag. Hiermee heb je direct de Netwerknotaris bij de hand. Voor het daadwerkelijke notariswerk kun je bij ons kantoor of 1 van de andere 149 aangesloten notariskantoren contact opnemen.

Tijdelijk geen spreekuur
Begrijpelijkerwijs zullen er de komende weken op onze kantoren in Grave en Mill geen gratis spreekuren meer zijn. Indien u vragen heeft kunt u altijd telefonisch of per mail contact met onze kantoren opnemen. Het kan wel zijn dat we als gevolg van de lagere personeelsbezetting op de kantoren minder goed bereikbaar zijn.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave

Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10 Grave
0486-473941
notarisgrave@kerstenwilhelm.nl 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties