Grave

Nek - Column Freddy Klooté

Door Freddy Klooté

Een leraar in Heemskerk kreeg na uitdagingen, beledigingen, het werpen van een stoel en de uitroep dat zijn moeder een hoer was, genoeg van de jongeman die meende dat dit allemaal kan, en greep hem in zijn nekvel. Hij vroeg de jongen wat die over zijn moeder te vertellen had, kreeg nog een duw en voegde de misdadiger-in-wording toe: “Opsodemieteren. Nu”.

Drie dagen later zat de jongeman weer in de klas en de leraar thuis. De omgekeerde wereld in dat deel van onze maatschappij, waar de volgende generaties worden opgevoed om het stokje dat wij hebben achtergelaten, over te nemen. En met dat stokje is een hoop mis. Over de vorm wordt al vijftig jaar zwaar gediscussieerd. Worden leerkrachten die het wat willen bijslijpen met de nek aangekeken. Breken ministers en staatssecretarissen hun nek. Zeker in het laatste decennium lijkt men de weg van het stokje helemaal kwijt. Waar moet het over gaan? Wat willen we ermee? Hoe leiden we mensen die met de toekomstige stokjes moeten werken op? Wat is belangrijk?
Nelleke Noordervliet had er afgelopen zaterdag in Trouw een prachtige column over. Die ging over alle vragen die het onderwijs de laatste jaren geteisterd hebben. Over de toelating bijvoorbeeld. Gelijke kansen. Een prachtig idee, dat in de praktijk verwerd tot een toelating van leerlingen tot scholen die net te hoog gegrepen waren. De wens van de ouders ging daarbij voorbij aan de mogelijkheden. Ja, en dan krijg je gedonder. Op alle fronten. Leerlingen niet meer gemotiveerd, leraren die tegen de storm in alle zeilen moeten bijzetten en ouders die een middelvinger opsteken richting school en maatschappij. Ook de verantwoordelijken op de ministeries zitten met de handen in het haar. Geld is er niet voldoende om werkdruk en extra handen in de klas te compenseren. Er is ook nog zoiets als Europa, Navo, klimaatdoelen, duurzaamheid en de ME-inzet bij voetbalwedstrijden. Bovendien zou er voor de onkosten van de viering van een oudjaarsavond op elke school een extra leerling ingezet kunnen worden.
De inhoud van het doorgeefstokje is ook flink verwaterd. Kon menig kind bij het verlaten van de Lagere School nog een boek lezen, dan is dat bij de basisschool en de invoering van computers er niet op verbeterd. Nelleke Noordervliet: “Goed lezen is de basis onder elke vorm van onderwijs, van VMBO tot gymnasium, van basisonderwijs tot universiteit”. Uit onderzoeken is verder gebleken dat ook rekenen, spelling, bewegen, muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, enz. er op de basisschool bekaaid van af komen. Als je dat als bijna overwerkte leraar in de krant leest, dan zakt je broek toch af. De enige oplossing lijkt dan in het toetsen van kinderen te liggen. Vanaf groep 1. Toetsen maar. Cito wordt er rijk van: allereerst constateren dat het niet klopt en vervolgens zelf met de duurbetaalde oplossingen aankomen.
Het schoolbestuur van de leraar die de leerling in het nekvel kneep: “Er zijn aan twee kanten grenzen overschreden”. Zo wordt een prachtig beroep definitief de nek omgedraaid.

Freddy Klooté

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties