Grave

Meterkastkaart overhandigd aan burgemeester Lex Roolvink

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Op maandag 30 september overhandigde Jenneke van Dongen, voorzitter van het platform voor mensen met een functiebeperking Grave, de eerste meterkastkaarten aan burgemeester Lex Roolvink en wethouder Rick Joosten.

“Een meterkastkaart is een kaart, waarop allerlei gegevens ingevuld kunnen worden door de bewoners van een pand”, legt Jenneke van Dongen uit. “Hoeveel mensen wonen er; gebruiken ze medicijnen en/of zuurstof; waar worden die medicijnen en het zuurstof bewaard? En wie zijn de contactpersonen die gewaarschuwd moeten worden bij een calamiteit? Want bij een calamiteit telt iedere seconde. Snel alle accurate informatie bij elkaar vinden, kan dan van levensbelang zijn. Dat is het moment waarop de meterkastkaart zijn waarde bewijst. Hulpdiensten weten dat de kaarten in de meterkast te vinden zijn. Er kan dan snel gehandeld worden en er gaat geen kostbare tijd verloren met het zoeken naar gegevens. Ook preventief heeft het werken met een meterkastkaart al een functie. Het is voor bewoners een rustig idee als al hun gegevens bij elkaar staan.”

Burgemeester Roolvink benadrukte het belang van een organisatie als het platform als belangenbehartiger van een soms kwetsbare groep mensen. Hij hoopt dat vele bewoners van de gemeente Grave de meterkastkaart zullen gaan gebruiken. Vanaf heden is de meterkastkaart gratis op te halen bij huisartspraktijken, apotheek, bibliotheek, gemeentehuis, dorpshuizen en bij Welzijn Ouderen Grave in Catharinahof.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties