Grave

Felle discussies tijdens Graafse raadsvergadering

Meningen coalitie en oppositie over herindeling blijven verdeeld

Door Freddy Klooté

GRAVE - Het Graafse stadhuis puilde afgelopen dinsdag uit met bezoekers die afkwamen op “hun” agendapunten die tijdens de raadsvergadering behandeld zouden worden. Met een reusachtig spandoek lieten ouders, werknemers en vrijwilligers weten dat ze de bieb op school graag wilden behouden. Op de eerste verdieping waren vooral voorstanders van een gemeentelijke herindeling te vinden. Immers, de bij supermarkten en op de markt opgehaalde handtekeningen voor een nieuwe opiniepeiling werden in de raadzaal door leden van de oppositie aan burgemeester Lex Roolvink aangeboden. Ruim 1100 handtekeningen. Tien procent van de kiesgerechtigden. Is leuk, maar niet voldoende.

Burgemeester Lex Roolvink, Astrid Bannink (LPG) en Alex van Megen (CDA).

Even ter herinnering. In maart 2018 werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een mooie gelegenheid om de Graafse kiezer te peilen over zelfstandigheid, samengaan met Cuijk en Mill of samen met Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis één gemeente te vormen. 44% van de Gravenaren koos voor zelfstandigheid, 33% voor een samengaan met Cuijk en Mill en 23% voor één Land van Cuijk. Duidelijk. Zou je denken. De oppositie had een cursus creatief rekenen gevolgd en trok de conclusie dat de meerderheid voor een herindeling had gekozen. Maar zo werkt het natuurlijk niet in een democratie. En ook niet in het dagelijks leven. Laat je personeel kiezen uit een Bossche bol, een appel en een peer, hanteer dezelfde percentages als bij de opiniepeiling en zeg, na het bekijken van de uitslag: “De meeste mensen hebben voor fruit gekozen”. Ik vrees dat je als baas hier niet mee wegkomt.

Nieuwe opiniepeiling?
Marion Wierda (D66) mocht het spits afbijten: “We hebben een motie ingediend. Cuijk heeft besloten niet meer met ons mee te doen in CGM, dus de druk op Grave is groot om een definitief besluit te nemen”. In de motie werd gevraagd “Een opiniepeiling te houden onder de kiesgerechtigde inwoners van Grave over de vraag of de gemeente zelfstandig moet blijven of zich moet aansluiten bij de herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk”.
Alex van Megen (CDA) had zich vreselijk geërgerd aan de opmerkingen op social media dat hij zich verstopte. Een schimmenspel speelde. En dat “terwijl we weken tussen hoop en vrees leefden over leven of dood van een geliefd familielid”. Hij voelde niets voor een onmiddellijk naar de stembus roepen van de bevolking: “We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. De opkomst moet eigenlijk 80% of hoger zijn. Daaraan moeten uitgebreide gesprekken met inwoners, dorps- en wijkraden, organisaties, instellingen, enz. aan voorafgaan, omdat je de zelfstandigheid van je gemeente slechts één keer opgeeft”.

Ook Ben Litjens (Keerpunt 2010) vond het een zaak van de burgers: “Ik ben een fel tegenstander van een “Groot-Boxmeer” maar ik wil wel een referendum met de opmerking dat minstens 50% van de kiesgerechtigden opkomt”. Hennie Bongers (LLvCG): “Er is al veel geschreven in de pers en op social media. Het gaat niet om de vijf gemeenten, maar om de stem van onze inwoners”. Astrid Bannink (LPG): “Wat we alle 15 gemeen hebben is dat we het beste voor de inwoners willen. Er is twee jaar geleden al gekozen”.
Jacques van Geest (VPGrave) betichtte haar van holle frasen. Astrid Bannink: “Ik heb het ook over democratie. Negen raadsleden hebben vóór gestemd en 4 leden waren tegen”. In de motie van LPG en CDA werd uitgesproken dat “de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp, op basis van feiten en cijfers, door middel van een breed en uitvoerig maatschappelijk debat over de verschillende mogelijkheden) betrokken worden bij en goed geïnformeerd worden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, alvorens zij zich daarover uitspreken op een moment waarop een zo hoog mogelijke opkomst gegarandeerd is”.
Rob Bannink (VVD) had zijn huiswerk goed gedaan. Hij herinnerde Jacques van Geest aan diens weigering, tot tweemaal toe, om een opiniepeiling te houden. Hennie Bongers hielp zijn oppositiegenoot: “Er was toen een verhitte discussie. Het was een andere tijd”. Ook Marion Wierda refereerde aan de veranderde tijd.

“Order. Order”
En daarna brak de verhitte discussie los. Voor een bomvolle tribune. Burgemeester/voorzitter Lex Roolvink had de handen vol om de persoonlijke aanvallen en de daarmee gepaard gaande emoties in goed banen te leiden. Omdat ook het publiek op de tribune meeleefde, moest hij zelfs, met stemverheffing en verwijzing naar de Britse collega van het Lagerhuis, de orde weer herstellen.

De coalitie bleef eensgezind bij haar standpunt van een peiling op een later, geschikt moment, de oppositie gaf geen millimeter toe en de stemming kon geen verrassing zijn. De motie van de oppositie (VPGrave, D66 en LLvCG) werd met 4-11 verworpen. De motie van LPG en CDA werd met 4-11 aangenomen (met de stemmen van LPG, CDA, VVD en Keerpunt 2010 vóór).

De andere punten van de agenda werden in verband met de tijd doorgeschoven naar dinsdag 12 november.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties